Pages Navigation Menu

Markiezaat: telresultaten

Het archief bevat de resultaten van de watervogeltellingen in het Markiezaat, het oostelijk Zoommeer en de Schelde-Rijn verbinding vanaf de Kreekraksluizen tot het Zoommeer door de VWG Bergen op Zoom vanaf 1983 tot 2016.

De PowerPoint presentatie geeft een  overzicht  van de belangrijkste ontwikkelingen van zowel broedvogels als de niet-broedende vogels.

archief_markiezaat_1983_2016

Markiezaat_watervogels_1983_2013_Presentatie_Hidde_Bult_Breda_SWEV_2015