Pages Navigation Menu

Organisatie

Bestuur – Vogelwerkgroep Bergen op Zoom

 

Voorzitter | Jan Hogerwaard

Secretaris | Ria Hogerwaard

Penningmeester | Walter van Dongen

Lid, Webmaster | Hidde Bult

 

Secretariaat: Vlierbes 3, 4661 WT Halsteren

Contributie:
Lid:               15 Euro per jaar
Gezinslid:      5 Euro per jaar

Regiobank:
Rekeninghouder:    Vogelwerkgroep Bergen op Zoom
(geen afkortingen gebruiken)
Rekeningnummer: NL07 RBRB 0706 4171 51