Pages Navigation Menu

Slapende ganzen en zwanen pieken

Tijdens de slaapplaatstelling op vrijdag 15 januari 2021 telden Jacques Ariaansz, Ton Bakker, Sjaan Hopmans, Jan Hogerwaard en Hidde Bult (verslag) rond zonsopgang een kleine 15000 vogels die vanuit het Markiezaat naar hun foerageerplaatsen vertrokken. Dat is een nieuw maximum voor januari, het vorige was 11708 forenzen in 2015. Het betrof minimaal 63 Kleine Zwanen, bijna 14000 ganzen en 940 Wulpen.

Er hebben waarschijnlijk nog meer Kleine Zwanen en een Wilde Zwaan geslapen. In het duister hoorde ik een groep die ik niet kon ontdekken naar het zuiden vliegen. Maar, op zondag trof ik op het perceel grasland in de Völckerpolder waar al weken een groep zwanen foerageert 164 Kleine Zwanen en een Wilde Zwaan aan. Omdat de ganzen in gemengde groepen opstijgen en vertrekken is het vaak onmogelijk om de aantallen per soort te schatten. Vandaar dat je bijna 3000 ongedetermineerde ganzen (Gans spec.) in onderstaande tabel tegenkomt.

Alle tellers worden weer bedankt voor het uurtje huiveren in de ochtendschemer.

 

Naam Duintjes HWpolder Binnenbandijk Eindtotaal
Kleine Zwaan 63 63
Toendrarietgans 130 131 261
Kolgans 3248 470 600 4318
Grauwe Gans 395 2324 667 3386
Grote Canadese Gans 311 311
Brandgans 1705 762 2467
Gans spec. 1210 1281 500 2991
Wulp 640 300 940
7328 5342 2067 14737