Pages Navigation Menu

Waarnemingen

Dit is een link naar waarnemingen van zeldzame vogels in ons werkgebied:   vwgbergenopzoom.waarneming.nl.
Er bestaat ook een website over roofvogels in Zeeland: https://www.roofvogelszeeland.nl/

Hieronder vind je tekstbestanden met waarnemingen in onze regio tot januari 2019 en de afkortingen van de waarnemers. Hans van Loon startte een archief met een kaartenbak, Hidde Bult maakte een Excelversie, waarna Ray Teixeira de meeste waarnemingen invoerde. De VWG heeft de juistheid van de waarnemingen niet beoordeeld en de meeste zijn nooit voorgelegd aan  de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA).

Archief Vogelwaarnemingen regio Bergen op Zoom, tot januari 2019

Afkortingen-waarnemers-2kolommen

Sla eerst het tekstbestand op met de extensie .csv, daarna kun je het openen in Excel.