Pages Navigation Menu

Waarnemingen

VWG Bergen op Zoom heeft een rechtstreekse link naar zeldzame vogels in waarnemingen.nl binnen ons werkgebied: http://vwgbergenopzoom.waarneming.nl/

Hieronder vind je tekstbestanden met vogelwaarnemingen in onze regio tot en met januari 2019 en de afkortingen van de waarnemers. Hans van Loon startte een archief met steekkaarten in een kaartenbak, Hidde Bult maakte een Excelversie, waarna Ray Teixeira de meeste waarnemingen invoerde. De VWG Bergen op Zoom heeft de juistheid van de waarnemingen niet beoordeeld en de meeste zijn  evenmin voorgelegd aan  de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA).

Archief Vogelwaarnemingen regio Bergen op Zoom, tot januari 2019

Afkortingen-waarnemers

Sla eerst het tekstbestand op met de extensie .csv, daarna kun je het openen in Excel.