Pages Navigation Menu

Bescherming: milieu & ruimtelijke ordening

Als belangen van vogels rechtstreeks bedreigd worden, zoals bij afschot na klachten over ganzenoverlast, verstoring door maaien, hotelplannen voor de Bergse Heide, “kitesurfers” bij de Oesterdam of aanvaringen bij “windmolenparken” nemen afgevaardigden van de VWG deel aan het overleg met betrokkenen.

Poortgebied Bergse Heide
Hier de verslagen van  het Natuurplatform Bergen op Zoom over de Bergse Heide:
6 mei 2020
28 mei 2020

Ze-Bra windmolens
Hierbij de presentatie over het project door de initiatiefnemers en het verslag van het eerste overleg met de natuurverenigingen op 29 juli 2020: overleg, 29 juli 2020.

Maaien en risico’s voor weidevogels in de Noordpolder van Ossendrecht
Hierbij een verslag Maaien en verstoring van broedvogels in de Noordpolder van Ossendrecht na een veldbezoek met boswachters van Natuurmonumenten op 30 juli 2020.