Pages Navigation Menu

Bescherming: milieu & ruimtelijke ordening

Als belangen van vogels rechtstreeks bedreigd worden, zoals bij afschot na klachten over ganzenoverlast, verstoring door maaien, plannen voor de Bergse Heide, “kitesurfers” bij de Oesterdam of aanvaringen bij “windmolenparken” nemen afgevaardigden van de VWG deel aan het overleg met betrokkenen.

Ze-Bra windmolens
Hierbij de presentatie over het project door de initiatiefnemers en verslagen van het overleg met de natuurverenigingen: overleg 29 juli 2020overleg 25 november 2020overleg 22 februari 2021overleg 21 juni 2021.

Een notitie over de risico’s voor Wespendief, Bruine Kiekendief, Zeearend en Raaf:
Risico’s voor Wespendief van windpark ZE-BRA

De reacties op de MER ingediend door de groene verenigingen bij de Gemeente Reimerswaal:
210520 – Overlegreactie windpark ZE-BRA.doc
210520 – Overlegreactie bijlage 1 – Natuur
210520 – Overlegreactie bijlage 2 – Geluid
20-1063 reactie op opmerkingen op aanvraag omgevingsvergunning concept 210722
20210617 Verslag windpark ZE-BRA – bijeenkomst natuurverenigingen – def

Quickscan Wespendief bij ZEBRA door VWG 2021-09-07

Maaien en risico’s voor weidevogels in de Noordpolder van Ossendrecht
Hierbij een verslag Maaien en verstoring van broedvogels in de Noordpolder van Ossendrecht na een veldbezoek met boswachters van Natuurmonumenten op 30 juli 2020.

Poortgebied Bergse Heide
Hier de verslagen van  het Natuurplatform Bergen op Zoom over de Bergse Heide:
6 mei 2020, 28 mei 2020, 10 september 2020
Poortgebied_concept_convenant_2020-09-30