Pages Navigation Menu

Activiteiten

De Vogelwerkgroep Bergen op Zoom houdt zich bezig met onderzoek van vogels in de omgeving van Bergen op Zoom. Dit gaat om inventarisaties van broedvogels en tellingen van niet-broedvogels. De gegevens over het voorkomen van vogels kunnen aan andere ‘groene verenigingen’ beschikbaar gesteld worden bij besluitvorming m.b.t. milieu en ruimtelijke ordening.

Het beschermingswerk van de VWG omvat een heel actieve Steenuil- en kerkuilwerkgroep.

Als vogelbelangen rechtstreeks bedreigd worden, zoals afschot van ganzen na klachten over overlast of vogelsterfte door nieuwe “windparken”, gaat de VWG in overleg over milieu en ruimtelijke ordening.

Er zijn twee WhatsApp groepen voor communicatie binnen de VWG. Met Chat-VWGBoZ kun je aleerlei vragen stellen, foto’s delen enz.  Aanmelden kan bij Sjaan Hopmans of Roland-Jan Buijs. Let op: belangen van vogel en natuur staat altijd voorop: het is absoluut niet de bedoeling dat je vogels opjaagt of verstoort, bij voorbeeld voor een foto.
De appgroep Zeldzaam-VWG is alleen bedoeld voor het melden van heel bijzondere soorten. Vooral als ze ter plaatse zijn zodat ze door andere leden bezocht kunnen worden. De app is niet bedoeld als chatgroep en het belang van de vogel en natuur staat altijd voorop: gedragscode WhatsApp groep zeldzaam-VWG

De VWG organiseert excursies en lezingen voor leden, waar niet-leden ook vaak welkom zijn. In 2018 was er een meerdaagse excursie naar het Lac du Der voor Kraanvogels, in april 2023 bezochten we Zeeuws-Vlaanderen en in mei 2024 bezoeken we de Wieden.

Hier vind je jaarverslagen (2020, 2021, 2022, 2023 ) en verslagen van de Algemene Ledenvergadering (ALV 2019-03-26, ALV 2020-09-01,  ALV-2022-03-22, ALV-21-03-2023).