Pages Navigation Menu

Rapporten en verslagen

Deze pagina bevat links naar verslagen, rapporten of presentaties die door leden van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom op persoonlijke titel zijn opgesteld. De Vogelwerkgroep Bergen op Zoom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze rapporten. Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking van deze rapporten is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding. Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking is niet toegestaan voor commerciƫle doeleinden en/of geldelijk gewin.

2024

Timo van de Kasteele. Hidde Bult ontvangt Sovonprijs. 23-01-2024, BN/deStem, Regiokatern p 29, 35.

Bult H. 2024. Broedvogels in waterwingebieden van Evides en in bossen op de Brabantse Wal.

2023

Powerpoint-Stikstof-hei-bos-vogels-op-BW.pdf

Verslag ALV 22 maart 2022

Jaarverslag VWG Bergen op Zoom 2022

2022

Bult H. 2022. Broedvogels en zoogdieren van Landgoed Bieduinen op de Brabantse Wal tussen 1992 en 2021. Veerkracht jrg 27 p3-12
Bult H. Nachtzwaluwen op de Brabantse Wal in 2022. Veerkracht jrg27 p30-37
Bult H. Proefstrook 2022 alle registraties: https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2022/06/14028_proefstrook_Markiezaat_2022_bezoeken.pdf
Bult H. Proefstrook 2022 stippen: https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2022/06/14028_proefstrook_Markiezaat_2022_stippen.pdf
Bult H. 2022. Notitie verstoringen Markiezaat door helikopters.

Franken F, Van der Meer J, Van Gool G. 2022. Provincie Noord-Brabant: Rapportage-biodiversiteit-Groote-Meer-e.o.-2022

Van Gool G, Wijkel AM. Monitoring zwarte specht en boomleeuwerik op de Brabantse Wal in 2022. Provincie Noord-Brabant. Zwarte-spechten-monitoring-2022

Conceptnotulen ALV 22 maart 2021: https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2022/03/Conceptverslag-ALV-22-maart-2022-1.pdf

2021
Notulen ALV 12 oktober 2021: https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2022/03/Notulen-Algemene-Ledenvergadering-12-10-2021.docx
Jaarverslag 2021: https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2022/03/Jaarverslag-VWG-2021.pdf
Bakker et al. Midwintertelling 2021 Regio Bergen op Zoom. Veerkracht 26, 13-16
Bult H. Broedvogels Proefstrook 2021 Veerkracht 26, 4-8
T. Slagboom: Vogeltrek langs de Schelde & de Westerschelde nabij de Belgisch Nederlandse grens

2020
Hogerwaard_Inventarisatie_Bergse_Heide_in_2019_Rapport_VWG_BoZ_2020
Onderzoek Dodaars in 2020. H. Bult. Veerkracht_25
Broedvogels van de proefstrook in het Markiezaat in 2020_Veerkracht_25
De eindstand van de Dodaarstelling in 2020
zwarte-specht-nbr-dr-2020-van-kleunen-ea
Ballering-L-Legsels – Pimpelmees en Eikenprocessierups-2019
Ballering-L-Nestkasten – Verslag – 2019
Bult-H-Wespendief-2019-Veerkracht-2020-25-p1-p5
Rapport-Grenspark-Stappersven-Boterbergen_2020

2019
Broedvogels van de proefstrook in het Markiezaat in 2019-Veerkracht-2019
Broedvogels en dagactieve zoogdieren in de Bieduinen tussen 1992 en 2015-Veerkracht-2019-25-Kraaijeveld-Bult
Broedvogels en dagactieve zoogdieren in de Bieduinen in 2015-Stippenkaarten-Bult

2018
Inventarisatie-Wespendief-Brabantse-Wal-2018-Veerkracht-24(2)-41-45
Bult 2018, Zwarte Specht, Limosa 91.4, 145-156, Corrections
Teixeira & Surminski 2018, Bosuil, Limosa 91.3, 123-127
Wespendief2018-Autocluster-kaarten

2017
Onderzoek Nachtzwaluw in 2017 – de eindstand_Hidde_Bult_20171225
Zoute soorten in het Markiezaat_Ray_Teixeira_20170717
Doelsoorten broedvogels Natura 2000 gebied Brabantse Wal 1988-2016; een analyse_Ray_Teixeira_20170215
Ecocysteem_Markiezaat_vogels_Hidde_Bult_20170117
Rapport_Broedvogels_Melanen_Fort_de_Roovere_2016
Bult 2017. Hoofdstuk 5. De Brabantse Wal en Het Markiezaat: van stuivend zand naar zilte klei in vogelperspectief

2016
Broedvogels_en_dagactieve_zoogdieren_in_de_Stoppelbergen_tussen_1990_en_2015_Hidde_Bult
Broedvogels_Moretusbosch_2015_Hidde_Bult_soortkaarten
Broedvogels_Moretusbosch_2015_Hidde_Bult
Broedvogels en dagzoogdieren in de Bieduinen (Putte) in 1992, 2005 en 2010_Hidde_Bult_update_20121225
Broedvogels en dag-actieve zoogdieren in de sector Zwaluwmoer van het Landgoed Groote Meer in 2011_Hidde_Bult

https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2022/03/Jaarverslag-VWG-2021.pdfOuder
Bult_2002_Nachtzwaluwen-onder-de-rook-van-Antwerpen_Limosa-75(3)
Bult_1999_Glanskop-perikelen-in-West-Brabant_Limosa-72(3)
Bult_1995_Trefclus-een-model-om-soortkaarten-te-controleren_Limosa-68(1)-029-034
Bult_1967_Steppevorkstaartplevier-aan-de-Knardijk_Limosa_40(1-3)-142-143