Pages Navigation Menu

Rapporten

Deze pagina bevat links naar presentaties en rapporten die door leden van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom op persoonlijke titel zijn opgesteld. De Vogelwerkgroep Bergen op Zoom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze rapporten. Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking van deze rapporten is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding. Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking is niet toegestaan voor commerciƫle doeleinden en/of geldelijk gewin.

2018

Wespendief2018-Autocluster-kaarten

2017

Onderzoek Nachtzwaluw in 2017 – de eindstand_Hidde_Bult_20171225

Zoute soorten in het Markiezaat_Ray_Teixeira_20170717

Doelsoorten broedvogels Natura 2000 gebied Brabantse Wal 1988-2016; een analyse_Ray_Teixeira_20170215

Ecocysteem_Markiezaat_vogels_Hidde_Bult_20170117

Rapport_Broedvogels_Melanen_Fort_de_Roovere_2016

2016

Broedvogels_en_dagactieve_zoogdieren_in_de_Stoppelbergen_tussen_1990_en_2015_Hidde_Bult

Broedvogels_Moretusbosch_2015_Hidde_Bult_soortkaarten

Broedvogels_Moretusbosch_2015_Hidde_Bult

Broedvogels en dagzoogdieren in de Bieduinen (Putte) in 1992, 2005 en 2010_Hidde_Bult_update_20121225

Broedvogels en dag-actieve zoogdieren in de sector Zwaluwmoer van het Landgoed Groote Meer in 2011_Hidde_Bult