Pages Navigation Menu

Formulieren en kaarten

Broedvogels. Bij het broedvogelonderzoek volgen we de richtlijnen van het broedvogelmonitoringproject (BMP) van Sovon. Er is een presentatie met tips over het gebruik van een tablet met Avimap bij BMP-onderzoek. Ook vind je hier instructies voor onderzoek van Dodaars, Nachtzwaluw (https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2022/06/Nachtzwaluw_inventarisatie_instructies-update-2022.pdf), Zwarte_Specht en Wespendief en rapporten over onderzoek van de Wespendief in de Kempen en op de Brabantse Wal.
Kaarten met de broedvogels in de proefstrook in het Markiezaat:  2020.

Watervogeltellingen in het Markiezaat. Hier vind je de formulieren en kaartjes: Routes (update 20160115)een leeg formulier met kaarten en een leeg formulier (xls) zonder kaarten

Voor vragen of informatie over deze projecten kun je een e-mail naar info@vwgboz.nl zenden.