Pages Navigation Menu

Verslagen

Broedvogels proefstrook Markiezaat

Onderzoek VWG in seizoen: 2023202220212020. Onderzoek door Ray Teixeira in 2010

Proefstrook_Markiezaat_2023_met_bezoekdata.pdf

Andere broedvogels.

Bij het broedvogelonderzoek volgen we de richtlijnen van het broedvogelmonitoringproject (BMP) van Sovon. Er is een presentatie met tips over het gebruik van een tablet met Avimap bij BMP-onderzoek. Ook vind je hier instructies voor onderzoek van Dodaars, Nachtzwaluw (https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2022/06/Nachtzwaluw_inventarisatie_instructies-update-2022.pdf), Zwarte_Specht en Wespendief en rapporten over onderzoek van de Wespendief in de Kempen en op de Brabantse Wal.
Kaarten met de broedvogels in de proefstrook in het Markiezaat:  2020.

Watervogeltellingen in het Markiezaat

Seizoen 2023/2024: 2023-10-15, 2023-09-16
Seizoen 2022/2023: 2023-05-15, 2023-04-19, 2023-03-18, 2023-02-18, 2023-01-15

Voor vragen of informatie over deze projecten kun je een e-mail naar info@vwgboz.nl zenden.