Pages Navigation Menu

Onderzoek: niet-broedvogels

Door gezamenlijk een gebied te tellen krijg je een overzicht van de aanwezige soorten. Dat tellen gebeurt met een vaste regelmaat en steeds op dezelfde manier. Dat heet monitoring. Daardoor ontstaat een schat aan gegevens waarmee de evolutie van het reservaat beoordeeld kan worden. In ons werkgebied gaat het om het Markiezaatsmeer. Dat wordt al gevolgd sinds de voltooiing van  de Deltawerken. Terreinbeheerders kunnen deze vogelgegevens goed gebruiken om er hun beheer mee af te stemmen.

Het archief bevat de resultaten van de watervogeltellingen in het Markiezaat, het oostelijk Zoommeer en de Schelde-Rijn verbinding tussen de Kreekraksluizen en Zoommeer vanaf 1983 tot 2018.

De PowerPoint presentatie geeft een  overzicht  van de belangrijkste ontwikkelingen van zowel broedvogels als de niet-broedende vogels.

Archief tellingen Markiezaat 1983-2018

Mzt-2017-jaartotaal

Markiezaat_watervogels_1983_2013_Presentatie_Hidde_Bult_Breda_SWEV_2015