Pages Navigation Menu

Tellingen: niet-broedvogels

Door gezamenlijk een gebied te tellen wordt een overzicht van de aanwezige soorten verkregen. Dat tellen gebeurt met een bepaalde regelmaat en steeds op dezelfde manier. Dat heet monitoring. Daardoor ontstaat een schat aan gegevens waarmee de evolutie van het reservaat beoordeeld kan worden. In ons werkgebied gaat het om het Markiezaatsmeer en het Zoommeer. Die worden al gevolgd sinds de voltooiing van  de Deltawerken. Terreinbeheerders kunnen deze vogelgegevens goed gebruiken om er hun beheer mee af te stemmen.

Het archief bevat de resultaten van de watervogeltellingen in het Markiezaat, het oostelijk Zoommeer en de Schelde-Rijn verbinding vanaf de Kreekraksluizen tot het Zoommeer door de VWG Bergen op Zoom vanaf 1983 tot 2017.

De PowerPoint presentatie geeft een  overzicht  van de belangrijkste ontwikkelingen van zowel broedvogels als de niet-broedende vogels.

archief_markiezaat_1983_2017

Mzt-2017-jaartotaal

Markiezaat_watervogels_1983_2013_Presentatie_Hidde_Bult_Breda_SWEV_2015