Pages Navigation Menu

Onderzoek: niet-broedvogels

We tellen buiten de broedtijd de vogels die in het Markiezaatsmeer foerageren of komen slapen. Dit gebeurt met een vaste regelmaat, steeds op dezelfde manier en in weekends  waarop alle Nederlandse wetlands worden geteld. Dat heet monitoring. Met die gegevens kan de evolutie van het reservaat beoordeeld kan worden. De aantallen vanaf de voltooiing van de Markiezaatskade in 1983 tot en met 2018 zijn beschikbaar: Archief tellingen Markiezaat 1983-2018, net als samenvattingen van de totalen in 2018  en 2017

Een PowerPoint presentatie geeft een overzicht  van de belangrijkste ontwikkelingen van zowel broedvogels als de niet-broedende vogels in het Markiezaat: Presentatie Hidde Bult, West-Brabantse Vogelwerkgroep, Breda 2015.

De formulieren en kaartjes: Routes (update 20160115)een leeg formulier met kaarten en een leeg formulier (xls) zonder kaarten