Pages Navigation Menu

Onderzoek: niet-broedvogels

We tellen buiten de broedtijd de vogels die in het Markiezaatsmeer foerageren of  slapen. Dit gebeurt steeds op dezelfde manier en in weekends  waarop alle Nederlandse wetlands worden geteld. Dat heet monitoring. Met die gegevens kan de evolutie van het reservaat beoordeeld kan worden.

De vogeltellingen vanaf de voltooiing van de Markiezaatskade in 1983 tot en met seizoen 2019 zijn beschikbaar: archief_markiezaat_1983_2019 (tekst in csv format),  evenals samenvattingen van de seizoengemiddelden en van de totalen in 2018  en 2017 . Lees voor gebruik wel eerst de Toelichting Archief Markiezaat, versie 2022.

Een PowerPoint presentatie Ecocysteem_Markiezaat en een hoofdstuk ‘De Brabantse Wal en Het Markiezaat. Van stuivend zand naar zilte klei in vogelperspectief’ geven een overzicht  van de belangrijkste ontwikkelingen van zowel broedvogels als de niet-broedende vogels in het Markiezaat. De notitie Watervogels in het Markiezaat 2012 gaat over de slechte waterkwaliteit, de notitie Peil, doorzicht en watervogels over de mogelijke invloed van het stuwpeil.