Pages Navigation Menu

Onderzoek: tellingen

Tellingen

Door gezamenlijk een gebied te tellen wordt een goed overzicht van de aanwezige soorten verkregen. Dat tellen gebeurt met een bepaalde regelmaat en steeds op dezelfde manier. Dat heet monitoring. Daardoor ontstaat een schat aan gegevens waarmee de toestand van soorten of gebieden beoordeeld kan worden. In ons werkgebied gaat het om gebieden als Markiezaatsmeer en het Zoommeer. Die laatste twee worden al jaren gevolgd sinds de grote veranderingen door de Deltawerken. Terreinbeheerders van deze gebieden kunnen deze vogelgegevens goed gebruiken om er hun beheersmaatregelen mee af te stemmen.