Pages Navigation Menu

Onderzoek: niet-broedvogels

We tellen buiten de broedtijd de vogels die in het Markiezaatsmeer foerageren of  slapen. Dit gebeurt steeds op dezelfde manier en in weekends  waarop alle Nederlandse wetlands worden geteld. Dat heet monitoring. Met die gegevens kan de evolutie van het reservaat beoordeeld kan worden.

Korte verslagen van de meest recente tellingen vind je hier: Verslag-MZT20200118 en de slaap

De aantallen vanaf de voltooiing van de Markiezaatskade in 1983 tot en met 2018 zijn beschikbaar: Archief tellingen Markiezaat 1983-2018, en samenvattingen van de totalen in 2018  en 2017 Lees voor gebruik eerst de Toelichting

Een PowerPoint presentatie Ecocysteem_Markiezaat en een hoofdstuk ‘De Brabantse Wal en Het Markiezaat. Van stuivend zand naar zilte klei in vogelperspectief’ geven een overzicht  van de belangrijkste ontwikkelingen van zowel broedvogels als de niet-broedende vogels in het Markiezaat.

De formulieren en kaartjes: Routes (update 20160115)een leeg formulier met kaarten en een leeg formulier (xls) zonder kaarten