Pages Navigation Menu

Organisatie

Bestuur – Vogelwerkgroep Bergen op Zoom

Voorzitter | Hidde Bult

Secretaris | Ingrid Donga

Penningmeester | Walter van Dongen

Lid| Sjaan Hopmans

Lid| Joep Rooijmans

Secretariaat: Strandgaper 68, 4616 AB Bergen op Zoom
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel: 40283930
bij overige ideële organisaties, SBI-code:       94996

Contributie:
Lid:               15 Euro per jaar
Gezinslid:      5 Euro per jaar

Regiobank:
Rekeninghouder:   Vogelwerkgroep Bergen op Zoom (geen afkortingen gebruiken)
Rekeningnummer: NL07 RBRB 0706 4171 51

Privacy Statement van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom-211024

Statuten Vogelwerkgroep Bergen op Zoom

Uittreksel KvK handelsregister juni 2020