Pages Navigation Menu

Organisatie

Bestuur – Vogelwerkgroep Bergen op Zoom

 

Voorzitter | Hidde Bult

Secretaris | Jacques Ariaansz

Penningmeester | Walter van Dongen

Lid| Ria Hogerwaard

 

Secretariaat: Oudland 19, 4617ME  Bergen op Zoom

Contributie:
Lid:               15 Euro per jaar
Gezinslid:      5 Euro per jaar

Regiobank:
Rekeninghouder:    Vogelwerkgroep Bergen op Zoom
(geen afkortingen gebruiken)
Rekeningnummer: NL07 RBRB 0706 4171 51

 

Privacy Statement van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom

Statuten Vogelwerkgroep Bergen op Zoom

Uittreksel KvK handelsregister juni 2020