Pages Navigation Menu

Bescherming: nestkasten

Uilenwerkgroep: Steenuil- en kerkuilproject

De Steenuil is een soort die het momenteel moeilijk heeft in Nederland. Door de sterke intensivering van de landbouw is veel leefgebied verloren gegaan. Ook geschikte broedplaatsen zijn steeds schaarser geworden. Door het ophangen en jaarlijks controleren van speciale nestkasten tracht de VWG Bergen op Zoom een bijdrage te leveren aan het herstel van dit kleine uiltje.

Omdat de Kerkuil in Nederland vooral broedt in grote boerenschuren is de VWG Bergen op Zoom ook voor deze soort actief. Overleg met boeren moet er voor zorgen dat schuren niet hermetisch worden afgesloten, zodat uilen vrij in en uit kunnen vliegen. Ook deze uilensoort bieden we nestkasten aan.

Hieronder berichten van de uilenwerkgroep

veerkracht_uilen_2019

2018: Verslag Uilenwerkgroep 2017

2018: Een ongelukkige pechvogel

2019: Verslag Uilenwerkgroep 2018

Artikel over nestkast Tapuit

https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2023/01/Tapuit-nestkasten-artikel-Ornithos.pdf