Pages Navigation Menu

Wouwse Plantage e.o.

Kruisbek_GroteBekMolenbeek, Boslust, Zurenhoek en de Wouwse Plantage

Uitstrekkend aan de oostkant van Bergen op Zoom bevinden zich verschillende bosgebieden, afgewisseld met stukken hei en stuifzanden. De Wouwse Plantage is opgebouwd uit relatief kleine bospercelen met verschillende bostypen. Deze bostypen worden afgewisseld door tussengelegen landbouwgronden. Enkele oude lanen doorsnijden het gehele terrein. Bij elkaar leidt dit tot een aantrekkelijk en afwisselend bosbeeld.

Kruisbek 014_TB

Kruisbek, vrouwtje (foto Ton Bakker)