Pages Navigation Menu

Zoomland

zeezuiper_2_TBTen oosten van Bergen op Zoom lag in de Middeleeuwen een groot moeras. Hier werd vanaf de 13e eeuw turf gewonnen. Na het weggraven van dit veen bleef een uitgestrekte plas achter. Die watervlakte kon enorme hoeveelheden water opnemen; het kon ‘zuipen als de zee’ en werd dan ook Zeezuiper genoemd. Wat hier van rest vormt de kern van Zoomland. Door ontginning en ontwatering was er eind vorige eeuw niet veel meer van over.

Door sloten om te leiden en water vast te houden, is Brabants Landschap er in geslaagd de Zeezuiper weer te vullen. De bomen staan er nu te verzuipen. Dat ziet er luguber en tegelijk majestueus uit. Sinds deze aanpassing komt de visarend op bezoek. Je kunt deze roofvogel zien tijdens de voor- en najaarstrek, in april en september. Dit is niet de enige reden waarom Zoomland een bezoek waard is. Je kunt hier dwalen over ettelijke kilometers aan oude lanen. Hoe ouder bomen worden, hoe interessanter ze worden met hun holen, spleten en rottend hout. Uilen en spechten broeden erin, verder meer dan 80 verschillende broedvogelsoorten.