Pages Navigation Menu

Kragge

In 1990 werden de stortactiviteiten op de Kragge I beëindigd en werd begonnen aan het afdekken van deze huisvuilstortplaats. Er werd een dikke laag grond op aangebracht met metalen buizen op geregelde afstanden, zodat het methaangas dat zich ontwikkelde in het rottende huisvuil kon ontsnappen.

Later werden deze buizen volgestort met beton. De grond werd ingezaaid met een bloemrijk mengsel, er werden struiken aangeplant van o.a. Gaspeldoorn en het geheel werd omgedoopt tot vlindertuin, naar een idee van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom. De grote, langgerekte berg werd al snel groen. De gemeente liet bordjes plaatsen met informatie over de vlindertuin en er werd een soort overkapping bij de ingang geplaatst. De bordjes zijn nog steeds aanwezig, maar weersinvloeden hebben ze duidelijk aangetast. De vlindertuin functioneert in zo verre dat ieder jaar diverse vlinders worden gezien, waaronder st. jansvlinder, atalanta, bruin- en oranje zandoogje en incidenteel koninginnenpage en kolibrievlinder. IVN Groene Zoom e.a. houden met enige regelmaat excursies in dit gebied. Het uitzicht vanaf de plaatselijk meer dan 25 meter hoge berg is wijds. Ook andere natuur is aanwezig in het terrein. Diverse vogels als fazant, roodborsttapuit en bosrietzanger broeden er of zoeken er naar voedsel. De gemeente heeft de jachtrechten uit gegeven aan een jagersvereniging met de opmerking dat deze vooral moeten schieten op de vos.

Afdekking aan de bovenzijde is volgens de toen geldende inzichten gemaakt, maar aan de onderzijde laat de ze zeker te wensen over. De Zanderij, een zandwinput aan de westzijde van het gebied die ontstond ten behoeve van de rijksweg A58, kon op een gegeven moment niet meer als zwemwater worden gebruikt, omdat het water met zware metalen en andere chemische stoffen was verontreinigd.
De naam Kragge slaat op het verleden. De stortplaats werd in PM aangelegd in een natuurgebied bestaande uit heide, bos met nattere delen er tussen. In de nattere delen lagen kragges ( kragge= slappe bodem ontstaan door de groei van moerasvegetaties).
Regelmatig verschijnen er plannen om iets anders met de Kragge te gaan doen. Een greep uit de pers: trainingsveld voor jeugdige wielrenners, bedrijventerrein voor met name ICT bedrijven, windmolenpark en pretpark.

Gaspeldoorn
Gaspeldoorn is een vrij lage, tot hooguit 3 meter uitgroeiende stekelige struik, die vroeg in het voorjaar bloeit met dooiergele, geurige bloemen. In zachte winters kan de bloei zelfs al in de herfst beginnen. De struik hoort bij de vlinderbloemenfamilie net als de brem. Normale bladeren zijn alleen aan kiemplanten en aan beschadigde takken te vinden; ze zijn deels drietallig (met drie blaadjes bijeen), deels eentallig. De rest van de ‘bladeren’ is omgevormd tot glasharde dorens.