Pages Navigation Menu

Teus Slagboom: meldingen van territoria/broedgevallen in 2019 waar we blij over zijn

Hierbij vind je eenĀ persoonlijk verslag van een aantal opmerkelijke territoria of broedgevallen in 2019. Het betreft schaarse of zeldzame vogels die anderen of Teus zelf opspoorden in de regio Bergen op Zoom.

De lijst is een mooie aanzet, maar is nog niet compleet. Daarom hierbij een oproep. Als je zelf nog waarnemingen hebt van bijzondere broedvogels uit 2018 of 2019, dan zijn ze heel welkom. We kunnen dan een completer overzicht maken voor de Veerkracht.

Je kunt je observatie opsturen naar mij (hidde.bult@home.nl), of naar de webmail van de VWG (info@vwgboz.nl). Maar, als je de vogels al hebt ingevuld op waarneming.nl, dan is dat allemaal niet nodig want dan komen ze automatisch in de lijst.

Alvast dank voor de moeite,

Hidde Bult