Pages Navigation Menu

Wensen en reacties op Veerkracht

Allereerst wens ik u, mede namens het bestuur, heel prettige feestdagen en zeker ook het allerbeste voor een gezond en gelukkig 2021.

Dan kwamen er flink wat reacties binnen op de recent verschenen Veerkracht. Niet alleen van onze eigen leden, maar ook van Sovon en zusterverenigingen. Die krijgen ook een link toegezonden, en zenden die ook vaak weer door naar hun leden. De meeste lezers zijn heel positief, soms ook met suggesties voor verbetering.

Met vriendelijke groeten,

Hidde

Hieronder een bloemlezing uit de berichten op onze web-mail.

Ik wil jullie Vogelwerkgroep complimenteren met jullie digitale blad Veerkracht! Ik krijg het altijd via de link van de West Brabantse Vogelwerkgroep onder ogen. Met veel plezier jouw artikel gelezen over de Flamingo’s. Ik moest gelijk denken aan mijn bezoek aan Zwillbrocker ven in 2002. Ik heb toen een klein bescheiden stukje geschreven (niet zo uitgebreid als dat van u) voor ons verenigingsblad ‘t Hupke, dat destijds zwart-wit uitgegeven en op A5 formaat gedrukt werd.

Dank je Hidde voor het toesturen. Ik ga het met aandacht doorlezen.

Mijn complimenten voor weer een prachtig en informatieve Veerkracht. Zou je mij op de lijst willen toevoegen? Bij voorbaat dank.

Veel dank aan redactie en auteurs voor alweer een boeiende Veerkracht. Daar stellen we bij Sovon zeker wel prijs op!

Nog niet alles kunnen lezen, maar dank jullie wel weer voor alle inspanningen rond de Veerkracht! Ziet er weer goed uit!

Wat een prachtige uitgave. Gefeliciteerd en hartelijk dank.

Ik ben jaloers op jullie prachtige “Veerkracht” een heel mooie uitgave om te lezen. Met jouw (achteraf) goedvinden heb ik de Veerkracht doorgestuurd naar de leden van onze VWG de Bevelanden. Dan kunnen de ook wat minder actieve leden in deze moeilijke tijd extra genieten van jullie uitgave. Hartelijk dank en ik kijk er naar uit om volgend jaar weer eens met je op pad te gaan.

Proficiat voor de nieuwe uitgave van veerkracht. Alle artikels zijn zeer leerrijk en overzichtelijk opgesteld. Waar kan je de informatie vinden voor al deze gebieden (ligging, toegangsplaats enz) en zijn die allemaal vrij toegankelijk?
Zoals gebruikelijk heb ik toch nog enkele opmerkingen, vragen, suggesties. Geef de foto’s wat meer ruimte. In de digitale versies kost ruimte niets. Foto’s die vogelfotografen nemen zijn voor 99% van de gevallen al maximaal ingezoomd. Als je dan in ‘Veerkracht’ nog verder inzoomt en er krantenknipsels van maakt blijft er van kwaliteit niet veel over. Bovendien valt dan hun natuurlijke omgeving grotendeels weg. Compositie is voor een goede vogelfoto van groot belang. Spijtig, de basis is er, maar de afwerking ontbreekt. Enorm veel tijd, die zowel opstellers, uitgevers en fotografen erin steken, gaat grotendeels verloren.

Dank voor de toezending van Veerkracht. Ziet er prachtig uit en zeer informatief. Het artikel over de Bergse Heide kan ik mogelijk als bron gebruiken voor een verhaal dat ik aan het maken ben  over de recreatie in dit gebied voor de Geschiedkundige Kring BOZ.

Bedankt voor het interessante overzicht en vooral knap werk. Hierbij nog enkele aanvullingen als achtergrondinfo van net over de grens:
  •  pag 7 wespendief: er wordt gesproken over een vermoedelijk zevende territorium in de buurt van de Kleine Meer. Er zat aan Belgische zijde een koppel redelijk dicht bij de grens op de Groenendries/Steertse heide, dus vermoedelijk hebben die waarnemingen daar betrekking op. Ik denk dat ik wel foto’s heb van die vogels, dus als er foto’s zijn van de vogels die niet geplaatst konden worden kunnen we dat wel eens vergelijken.
  • pag 14 er is sprake dat Rosse Stekelstaart broedt nabij Kalmthout. Dat is voor zover mij bekend zeker de laatste jaren niet het geval. Het enige broedgeval dat ik ken is in 2009 op de Bospolder met vier jongen en de rest zit/zat grotendeels op linkeroever (Groot Rietveld) tenzij mijn geheugen mij hier in de steek laat natuurlijk.
  • pag 27: hybride zwarte zwaan en knobbelzwaan komt ook regelmatig bij ons in de regio en vooral op de Kuifeend, zal vermoedelijk zelfde beest zijn
  • Pag 28: zijn er goede foto’s van de zeearenden van Markiezaat beschikbaar. We hebben redelijk goede foto’s van adulte zeearenden dit najaar op de Kalmthoutse heide en ik zou eens willen nagaan of dat de vogels van Markiezaat zijn. Ze komen alleszins meestal uit die richting, maar goed het blijft maar een vermoeden natuurlijk.
  • Pag 31: fluiter was in 2019 bij ons ook een regelrechte ramp, zelfs maar één waarneming. In 2020 wel terug verschillende territoria aanwezig en minstens één zeker succesvol broedgeval.
  • Pag. 33: voor Wielewaal hadden wij ook nog een territorium tot tegen de Nederlandse grens in het bos ten noorden van de Groenendries/steertse heide
  • Raaf: alle waarnemingen van raven van dit voorjaar hebben we kunnen terugbrengen tot steeds dezelfde twee vogels op basis van sleet en schade in handpennen en staart. In het voorjaar waren ze zeer regelmatig op de Kalmthoutse heide en in het najaar ook weer enkele keren, maar nu zijn ze weer een hele tijd spoorloos.
  • Pag. 35: de verdroging zal inderdaad zeker zijn impact hebben, maar de gemonitorde jaren voor dodaars vallen natuurlijk in een extreem droge periode. We hebben nu vier recordjaren van droogte achter de rug, dus misschien is dat niet helemaal representatief. Ik wil zeker geen afbreuk doen aan de verdroging door andere oorzaken, maar dit in combinatie met een van de ergste droogteperiodes die we al gekend hebben doet er natuurlijk geen goed aan.
  • Pag. 48: grauwe vliegenvanger doet het op de Kalmthoutse heide ondertussen toch terug een heel pak beter, zelfs beter dan vroeger. Mogelijk is dat een van de weinige lichtpuntjes voor deze soort die in een groot deel van zijn verspreidingsgebied in Vlaanderen nog altijd rake klappen krijgt, maar in de bossen bij ons zijn ze toch redelijk in aantal aan het toenemen.
Er komt een artikel over de opmars van Oehoe in onze regio dat in de eerstkomende natuur.oriolus zal verschijnen. Maar ik denk dat jullie toch ook eens grondig achter Oehoe moeten gaan zoeken. We hebben bij ons ondertussen al redelijk wat territoria en die soort moet sowieso bij jullie ook zitten, daar ben ik zeker van.
Verder nog fijne feestdagen en hopelijk dat de coronabeperkingen op een veilige manier kunnen afgebouwd worden in het komende jaar, zodat we terug wat kunnen reizen.