Pages Navigation Menu

ALV en wie doet mee met LiveAtlas?

Beste leden,

Gisteren vergaderde het bestuur van onze VWG over de activiteiten in het komend voorjaar. Onder meer de algemene ledenvergadering en LiveAtlas kwamen ter sprake.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Dinsdagavond 21 maart 2023 hebben we als datum geprikt voor de ALV onder voorbehoud dat het bezoekerscentrum op de Kraaijenberg, waar Brabants Landschap ons gastvrijheid biedt, beschikbaar is. Het bestuur is vooral heel verheugd dat Ingrid Donga en Joep Rooijmans zich dan als kandidaat-bestuurslid beschikbaar stellen. Als er nog leden zijn die het bestuur een handje willen helpen, bij voorbeeld met de website of de redactie van de Veerkracht, dan horen we dat graag van je. De agenda en het jaaroverzicht van 2022 sturen we bij gelegenheid toe.

Vogelherkenning, LiveAtlas en watervogels
Leden vragen vaak om cursussen om het herkennen van vogels en hun geluiden te leren. Een paar uurtjes meelopen met iemand die een telling voor watervogels of LiveAtlas doet, is daartoe ideaal.
Wat doe je bij LiveAtlas? Je wandelt – liefst ongeveer een uur – door een kilometerhok met Avimap, een app op je telefoon. Op je GSM kies je het project (LiveAtlas) en het kilometerhok – een vak van één bij één kilometer- waarin je start. Dat vak zie je op je GSM. Daarna klik je de vogels aan die je hoort of ziet tijdens het wandelen. Thuisgekomen laad je die telling op naar de site van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Twee leden van de VWWG Bergen op Zoom bij de toptellers. De hokken van de vogelsilhouetten die één maal zijn geteld kleuren daarna magenta.

Sovon coördineert al 50 jaar vogelonderzoek in Nederland. Ter ere van dat jubileum is er dit jaar een competitie voor tellers die als eerste geselecteerde kilometerhokken onderzoeken. Als dat hok de eerste keer is geteld, kleurt het daarna magenta op de kaart. Twee leden van onze VWG – Jeroen van Kruiningen en Ingrid Donga – staan in de top van die competitie.
Het leuke van LiveAtlas is dat je zelfs in je naaste omgeving soms op onontdekte plekjes komt, dat daar soms onverwachte vogels zitten, dat met jouw bijdrage het wel en wee van alle Nederlandse vogels in kaart komt en dat je al doende steeds meer vogelsoorten leert herkennen.
A.s. zaterdag rijden we richting Wouwsche Plantage om in twee uur een paar kilometerhokken te exploreren. Moest je zin hebben om mee te doen, laat het ons weten via de e-mail. Vooraf is het dan wel verstandig om Avimap op je GSM te zetten via de Sovon-site. Bij voldoende animo willen we dat vaker voor jullie organiseren.

LiveAtlas houdt van week tot week de vinger aan de pols over het voorkomen van vogels, zoals hier de Holenduif. Je ziet van jaar tot jaar of ze toe- of afnemen en waar ze veel of weinig te zien zijn.

Een andere manier om vogels te leren herkennen is meegaan met een watervogeltelling op de Molenplaat of op de fiets rond Binnenschelde en Bergse Plaat. De volgende telling staat gepland op zaterdag 18 februari 2023, de aankondiging daarvoor verstuur ik ongeveer een week eerder.

Met vriendelijke groeten,

Hidde Bult
Voorzitter
25 jan. 23

Info@VWGBoZ.nl