Pages Navigation Menu

App-groepen voor leden

Bestuur en de beheerder hebben overlegd over de trammelant in de appgroep voor zeldzame vogels. Die “soap” duurde al langer, beheerder en bestuur kregen vaker klachten over nodeloos storende meldingen. Deze groep is alleen bedoeld om een heel bijzondere vogel te melden. Alle andere berichten voor leden of over de regio meld je bij de andere app-groep.

Er was consensus over de volgende punten.

  1. Beide appgroepen zijn nuttig, maar hun naam maakt hun functie niet meteen duidelijk.
  2. De appgroep “Vogelwerkgroep Bergen op Zoom” functioneert goed als platform voor berichten binnen de VWG of over de regio. De nieuwe naam “chats-VWG” omschrijft die functie wellicht beter.
  3. Heel wat leden volgen deze groep “offline”, dus zonder geluidsignaal. Ze vinden belletjes bij “app-regens” hinderlijk. Om de zoveel tijd bladeren ze door de berichten.
  4. De appgroep “VWG BoZ Waarneming” is uitsluitend bedoeld om een zeldzaamheid te melden. Daarom wordt de nieuwe naam “zeldzaam-VWG”.
  5. Hier gelden (en golden) twee simpele afspraken voor elk bericht: 1. Het betreft melding van een regionaal zeldzame vogel. 2. De waarneemlocatie is toegankelijk en wordt gemeld. Dus geen vervolgreacties met “smileys”, “mooi” of  “duimpjes” en geen video’s.
  6. Sommige leden volgen alleen deze app-groep, omdat ze zelf de vogels willen bezoeken. Het geluidssignaal is dan essentieel als waarschuwing.
  7. Overgevlogen vogels (zoals Purperreiger, Zwarte en Witte Ooievaar boven de Noordpolder), fenologische gegevens (eerste Tjiftjaf, Koekoek, Gierzwaluw), determinatievragen, foto’s en alle andere berichten plaats je niet op “zeldzaam-VWG”, maar op “chats-VWG”.
  8. Helaas blijken simpele afspraken soms te ingewikkeld. De melding van een Dwerggans bij Scherpenisse voldeed perfect aan de regels van “zeldzaam-VWG”. Maar, vervolgreacties over welbekende andere locaties, herintroductie en foto’s horen thuis bij “chats-VWG”. Het echoën van berichten uit de pers of websites over wolven in polders of bij fotohutjes ging helemaal tegen beide afspraken in: het dier was allang weg en de exacte locatie ontbrak.
  9. Als de beheerder de afzenders daarop aansprak, dan reageerden die – ten onrechte –verontwaardigd en schoten in de verdediging. Ze beseffen blijkbaar niet dat hun chats storend zijn voor anderen. Uit frustratie kwamen die daarover klagen bij bestuur of beheerder, of schreven zich zelfs helemaal uit.

Het bestuur van de VWG heeft daarom het volgende besloten:
1. Beide app groepen zijn een service voor de leden en voorzien in behoeftes.
2. Hun namen worden veranderd in: “chats-VWG” en “zeldzaam-VWG”.
3. De regels voor “zeldzaam-VWG” staan hierboven en ook op de website.
4. Deelnemers van “zeldzaam-VWG” die zich niet houden aan deze afspraken, worden eenmaal gewaarschuwd. Na een volgend incident worden ze uit de appgroep gezet.

Hopelijk slaagt deze derde en laatste poging van bestuur en beheerder om de leden deze service aan te bieden.

Hidde Bult

Hierbij de link naar de gedragscode voor de appgroep Zeldzaam-VWG:

https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-groep-Zeldzaam-VWG-revisie-3-3.pdf