Pages Navigation Menu

Artikels van onze leden in Limosa

Zoals jullie misschien nog weten hebben een aantal leden van de VWG in 2017 veel tijd en energie gestoken in onderzoek van de Zwarte Specht. Helaas vonden we de helft minder territoria dan 25 jaar geleden. Maar, is de afname van die mooie, maar lastig te inventariseren specht wel reëel ? Hebben we de stand op de Brabantse Wal in het verleden niet schromelijk overschat? Die suggestie is onder meer te lezen in een rapport over de neststudie uit 2017.

Vorige week verscheen een artikel in Limosa waarin ik gegevens uit het verleden op andere wijze heb herbekeken. Die alternatieve en simpelere methodiek bevestigt de neerwaartse populatietrend op de Brabantse Wal. Een en ander wordt vergeleken met habitatindicatoren, zoals het verdwijnen van grote nestkoepels van bosmieren en de verdichting van de struiklaag in onze bossen. Hierbij een link naar de gecorrigeerde* publicatie, met dank aan alle spechtenmannen.

De Brabantse Wal kwam in 2018 vaker aan bod in Limosa. In het vorige nummer staat een korte bijdrage van Ray Teixeira en Paranka Surminski over het waarnemen van Bosuilen bij hun huis en elders in de regio Bergen op Zoom. En in hoeverre hun ervaringen overeenkomen met de BMP instructies voor onderzoek van de Bosuil.

Veel leesplezier, dat gaat trouwens het best op een tablet,

Hidde

 

*Helaas heeft de redactie, nadat de drukproeven waren teruggezonden, ongevraagde en soms onjuiste wijzigingen in bijschriften van de y-assen en de legenda’s aangebracht. Dat veroorzaakte ook grammaticafoutjes.