Pages Navigation Menu

Triprapporten en beste wensen voor 2018

Beste vogelvrienden,

Het was mijn bedoeling om voor de jaarwisseling een verslag over ons onderzoek van de Nachtzwaluw in 2017 af te ronden en op de website te zetten. Maar, daarvoor moeten eerst nog een paar vragen uitgeklaard worden. Dus dat verslag zal voor volgend jaar zijn.

In de plaats daarvan heb ik een reisverslag van Ray Teixeira over een reis door Tunesië op de webstek gezet en ook een kort verslag over mijn recente trip door Madagaskar met BirdingBreaks. Daarin staan wat foto’s die een indruk geven van al het moois dat op dat enorme eiland te zien is, zij het heel, heel plaatselijk.

Met de beste wensen voor een voorspoedig en vogelrijk 2018.

Hidde Bult

Tunesie 1989

Madagascar 2017