Pages Navigation Menu

Bestrijding Eikenprocessierups

Jill de Bruijn zond filmpjes over het preventief besproeien van Zomereiken met Xentari XG in Putte naar Valerie Verkuijl, gemeenteraadslid (D66) in Woensdrecht. Ze vroeg ook advies aan de VBN daarover, en die verwees haar door naar onze VWG. Joep raadpleegde de leidraad van de Universiteit Wageningen (WUR) voor het omgaan met de eikenprocessierups: https://edepot.wur.nl/564889.

Xentari XG bevat bacteriën die dodelijk zijn voor de Eikenprocessierups. Maar, het is niet selectief en doodt alle blad-etende rupsen en andere insecten. En dat is ongunstig voor insectenetende vogels zoals mezen, maar ook voor andere natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups. Biologische bestrijding is in de beslisboom voor bestrijding van de Eikenprocessierups van de Universiteit Wageningen dan ook het allerlaatste bestrijdingsmiddel. Het dient alleen ingezet te worden als zowel de verwachte plaagdruk matig tot hoog is en er ook veel mensen en dieren aanwezig zijn.

Valerie Verkuijl, gemeenteraadslid (D66) in Woensdrecht, stelde vragen aan de verantwoordelijke wethouder. De wethouder geeft toe dat Xentari XG schadelijk is voor andere rupsen, maar dat de Nationale Bomenbank controleert op de aanwezigheid van bepaalde vlindersoorten. Wanneer deze vlindersoorten aanwezig zijn, slaan ze dat stukje over. De Nationale Bomenbank is het bedrijf dat de weliswaar besproeiing uitvoert. Maar, volgens hun website doet het bedrijf zelf geen monitoring van de processierups of andere vlinders en insecten.

Op de filmpjes van Jill de Bruijn is te zien dat alle struiken en bermen aan weerszijden van de Hogebergdreef rijkelijk besproeid worden. Daardoor belandt de giftige cocktail niet alleen op Zomereiken, maar ook in tuinen en op andere bomen en planten waar geen processierupsen zitten. Maar, waar wel andere vlinders en insecten leven die dus ook bestreden worden. Dat is heel slecht voor de lokale biodiversiteit. Het is in tegenspraak met de bewering dat van de Wethouder dat selectief Zomereiken besproeid worden. Volgens de beslisboom van de WUR dient het risico op een plaag gemonitord te worden. Biologische bestrijding met Xentari XG is alleen nodig als dat risico matig tot hoog is. Of de Gemeente Woensdrecht de plaagdruk effectief heeft gemonitord is niet bekend maar lijkt onwaarschijnlijk. En waar de vlindergegevens van de Nationale Bomenbank te vinden zijn, is eveneens onduidelijk. Het is wel duidelijk dat dit bedrijf er belang bij heeft om de risico’s hoog in te schatten..

Besproeien tegen Eikenprocessierupsen in Putte, filmpjes van Jill de Bruijn

Joep Rooijmans en Hidde Bult
VWG Bergen op Zoom