Pages Navigation Menu

Contributiebetaling 2020

Aan de leden van de VOGELWERKGROEP BERGEN OP ZOOM

Beste mensen,

De eerste contributiebetalingen voor 2020 zijn inmiddels binnen. Ik verzoek u vriendelijk om, als u dat nog niet gedaan heeft, uw contributie voor 2020 over te maken op de rekening van de VOGELWERKGROEP BERGEN OP ZOOM, Regiobank, NL07 RBRB 0706 4171 51, graag vóór 1 maart 2020. Het is aan te raden geen afkorting te gebruiken bij overmaking. Het is gebleken dat gebruik van afkorting in de naam van de rekeninghouder kan leiden tot foutmelding door de Regiobank.

Ook in 2020 is de contributie 15 Euro per jaar (5 Euro voor gezinslid).

Vriendelijke groeten

Walter van Dongen,
penningmeester