Pages Navigation Menu

Dankjewel broedvogeltellers

Beste Hidde,

Hartelijk dank voor jullie BMP- broedvogeltelling van plot 2814, proefstrook Markiezaat, in 2020. Wat een prachtige reeks van 33 jaren is hier inmiddels bij elkaar geteld!  Hiermee zijn jullie qua BMP-A reeksen ruim kampioen van West-Brabant!

Het veldwerk van 2020 ziet er weer prima uit. Opvallend trouwens hoe veel soorten als Graspieper en Veldleeuwerik het prima blijven doen in dit telgebied. Indrukwekkende dichtheden!

Ik hoop van harte dat het jullie lukt om deze geweldige reeks nog een tijdje voort te zetten. Nogmaals: chapeau voor alle tellers!

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Vergeer,
Sovon Vogelonderzoek Nederland, Coördinator BMP