Pages Navigation Menu

Decembertelling in Markiezaat

Beste vrienden,

Het verslag van de Watervogeltellingen in Markiezaat en omgeving in december 2022 vind je nu op de site: https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2022/12/MZT_222217_totaal.pdf . De telcondities waren super gunstig. Het meer was wel bijna volledig dicht gevroren. Het ijs was dik genoeg om kreken over te steken. Er was geen groot wak, en daarom zaten er weinig vogels. Wel zwommen relatief veel vogels in een wak op de Binnenschelde. Met veel dank aan Ardaan, Jan, Ingrid, Joep, Klaas en Ton die mee op pad gingen. Gert-Jan en Jeroen waren verhinderd.

De volgende telling staat gepland op 14 januari 2023. Maar, we willen liefst weer een aantal malen tijdens opkomend getij in de Oosterschelde tellen, zoals tot 2000 vaste prik was. Als er mensen zijn die op woensdag 18 januari kunnen tellen, kunnen jullie me dat dan per e-mail laten weten? Alvast dank daarvoor…

Met vriendelijke groeten en namens het bestuur met de allerbeste wensen voor een gezond en vogelrijk 2023,

Hidde Bult

Voorzitter VWG