Pages Navigation Menu

Dodaars en Geoorde Fuut: stand op 11-05-24

Beste tellers,

Dodaars
Er zijn weer veel meldingen binnengekomen, dank daarvoor. Een deel van de bezoeken was negatief: geen Dodaars te horen of zien. Maar, er worden toch nog steeds nieuwe territoria / paren gemeld, vooral in het Zeekleigebied. Op de Brabantse Wal zijn bijna alle vennen en plassen minstens eenmaal bezocht.

Het Akkerenven (Kortenhoeff) herbergt twee paren van de Dodaars. Dit ven is tijdens de droogte opgeschoond, maar helaas is de Watercrassula weer opgedoken.
Het Moerven (Jagersrust, Ossendrecht) in alle vroegte op 5 mei. Goed voor een territorium van de Dodaars. Later dit jaar wordt ook dit ven compleet overwoekerd door de invasieve Watercrassula.

Het voorlopige totaal voor de Brabantse Wal is 49 territoria van de Dodaars, waarvan 44 in Natura 2000-gebieden. Van de Natura 2000-terreinen ontbreken alleen nog meldingen van de landgoederen Wouwsche Plantage en Groote Meer. Dat laatste Landgoed hoeven we niet te onderzoeken, dat gebeurt door de Provincie Noord-Brabant. Het Groote Meer was in 2020 goed voor 8 territoria. Daarmee komen we voor de Brabantse Wal waarschijnlijk uit op 55 tot 60 territoria in dit natte voorjaar. Heel positief is verder dat vanaf eind april paren al jongen voer brachten op verschillende vennen. Buiten Natura 2000-gebied moet het Retentiebekken bij Hoogerheide nog bekeken worden.

Ranonkelven, dit voorjaar tot nu toe zonder Dodaarzen.
Het Driebloksven (Abdijbossen, waterwingebied Evides) is dit jaar tot over de rand gevuld. Het stond jaren zo goed als droog. Dit jaar goed voor een paar Dodaarzen.

In het Zeekleigebied ontbreken alleen nog gegevens van de kreken in het Markiezaat en van de Natuurbouw bij de Kreekraksluizen. In de Hogerwaardpolder (5+) en de Noordpolder van Ossendrecht (NPO, 2+) is het beeld nog diffuus. Wellicht zitten er meer. Maar, ze kunnen zich snel verplaatsen tussen de plassen. Om dat uit te sluiten zijn uitsluitende waarnemingen voor de hele polder nodig. De NPO bezocht ik gisteravond 11/5. De score was mager: heel even riep zachtjes een Dodaars.

Noordpolder van Ossendrecht, de plas in de oksel van de Schenkeldijk. Veel onschuldige en vrolijk dansende muggen, maar weinig Dodaarzen dit jaar. In tegenstelling tot het droge jaar 2020.

Ook in de andere plassen in de Noordpolder zijn nog geen indicaties voor territoria van de Dodaars. In de Snoekenpaaiplaats op de aanzet van de Bergse Plaat riepen Dodaarzen voor de datumgrens, maar op 11 mei zong er toch weer eentje na de datumgrens. Hopelijk lukt het ze jongen groot te brengen voor het Waterschap deze plas – met jonge snoeken – in de Binnenschelde laat leeglopen. Voorlopig verzamelden we 15 territoria van de Dodaars in de zeekleiregio.

Het was lang geleden dat het Kleine Meer tot de rand was gevuld. In mei zwommen er zeker 3 paren van de Dodaars, maar ook drie paren van de Geoorde Fuut.

Geoorde Fuut
Van de Geoorde Fuut zijn twee territoria op de vliegbasis Woensdrecht gemeld, zeker drie paar verblijven op het Kleine Meer en een tot twee paar in de Hogerwaardpolder (Natuurbouw Midden, naast boerderij, wellicht tweede paar is gezien in de Natuurbouw oost). Voorlopig zijn dat 6-7 territoria, wat ook veel meer is dan in de laatste jaren. En van de Geoorde Fuut broedt de hoofdmacht normaal op het Groote Meer, waarvan we nog geen data hebben. Dus het zullen er nog meer worden.

Al met al geeft de tussenstand van beide soorten toch al aan dat de vogelbevolking van de vennen zich snel kan herstellen, als de verdroging van de Brabantse Wal eindelijk afdoende aangepakt wordt. Een lijst met de voorlopige aantallen op de verschillende vennen en plassen staat op de site: Dodaars-20240511-tabel.pdf 

Met vriendelijke groeten
Hidde Bult
Tekst en foto’s, 12 mei 2024

Het Lelieven in de Meiduinen (voormalige Groeve Boudewijn). Wordt helaas overwoekerd door het Parelvederkruid, een andere invasieve exoot. Dat vormt dichte op het wateroppervlak drijvende matten. Hierdoor worden inheemse planten verdrongen, onderwaterplanten sterven af en aanwezige dieren verdwijnen.


Een Dodaars ploegt met twee kuikens door het Parelvedertapijt …

Ook Grauwe Ganzen krijgen niet al die meterslange waterplanten opgeruimd….