Pages Navigation Menu

Dodaars en Geoorde Fuut: update 24-4

Hierbij de nieuwe instructies voor het onderzoek van Dodaars en Geoorde Fuut, 2024-04-24.

Hierin vind je een tabel met de locaties. Daarin staat ook hoeveel bezoeken, vogels en territoria/broedparen op 19/4 bij waarnemingen.nl zijn gemeld. Je kunt zo zien welke vennen toen nog niet bezocht waren. Probeer altijd zo goed mogelijk alle paren op een plas vast te stellen. Dat is zinvoller dat een flitsend bezoek waarbij je maar een klein aantal van de broedparen vindt. Verder staat er nu ook in hoe je je waarnemingen per e-mail kunt insturen. Zo deden we dat trouwens ook in 2020. Succes ermee!

Dodaars met pul op de Lelieplas in de Meiduinen. Op de achtergrond vederkruid spec., een aquariumplant en invasieve exoot, die elke zomer de plas totaal overwoekert. Foto Hidde Bult, 23/04/2024.