Pages Navigation Menu

Excursie naar de Philipsdam, 23-09-2023

Verslag door Ingrid Donga

23 september om 08.30 uur start de dag bij de Lidl in Halsteren, waar alle deelnemers die bereid zijn te carpoolen, zich verzamelen. De verdeling per auto is zo gemaakt, zodat we kunnen vertrekken naar de al eerder doorgegeven locatie. Ondanks dat iedereen wist waar-naar-toe te rijden, krijgt Sjaan toch nog  voorrang om voorop te rijden. Na een extra rondje op de rotonde en zicht op een prachtige regenboog verschijnen we precies op de afgesproken tijd ter plaatse. Langs de ventweg ten westen van de Philipsdam parkeren we de auto’s. Ook de deelnemers die rechtstreeks rijden, zijn op dezelfde tijd aanwezig.

Deelnemers kijken vanaf de ventweg uit over de Slikken van de Heen. Foto Mija Schalk.

De deelnemers zijn Gerard Brouwer, Walter en Ineke van Dongen, Nico en José-Anne, Kim Dousi, Marike en Wim de Haan, José van Horne, Ad Meesters, Aleid Kampschreur, Beatrix Consenhein, Els en Frank Klinge, John Kortekaas, Eline en Roland Koper, Jeroen van Kruiningen, Joep Rooijmans, Mija Schalk, Corine Spoel, Gert-Jan Zantboer, Sjaan Hopmans en Ingrid Donga.

Allereerst geeft Sjaan een uitleg over de Philipsdam die gebouwd is als onderdeel van de Deltawerken. De dam met een lengte van ca. 7 km. vormt de scheiding tussen het zoete Volkerak-Zoommeer en de zoute Oosterschelde. Met de bouw van de Oosterscheldekering werd het verschil tussen eb en vloed minder. Maar voor de flora, fauna en de belangrijke mosselcultuur is die getijdenwerking juist nodig. Om het getij weer te versterken zijn de Philipsdam en de Oesterdam aangelegd. Ook was er een overeenkomst met België gemaakt zodat de binnenvaart van Antwerpen naar Rotterdam getijvrij zou worden. Midden op de dam heb je de Krammersluizen die een innovatief systeem hebben voor het scheiden van zoet en zout water. Zo’n 90.000 schepen maken jaarlijks gebruik van de Krammersluizen. Bron: Wikipedia

Brilduiker, Foto Ingrid Donga

Met 23 goedgemutste mensen (leden van de VWGBOZ, introducees en drie leden van de VWG/IVN Zuidwest Veluwezoom), getooid met verrekijkers en 10 telescopen steken we de N257 over om zo aan de overkant onze wandeling te beginnen. Daar ligt een goed begaanbare ventweg, waar alleen bestemmingsverkeer mag komen. Ideaal om met een grote groep ongestoord te vogelen. Op het moment dat we de wandeling aanvangen is het hoog water in de Oosterschelde, waardoor er veel watervogels uitrusten en foerageren in en op het zoete deel. Al snel wordt er van alles gehoord en gezien. Menig deelnemer maakt dankbaar gebruik om door één van de vele telescopen te kijken. Jeroen heeft samen met wat andere eigenaren van de telescopen het er maar druk mee, tegelijkertijd alles noteren wat er waargenomen wordt en ondertussen de telescoop instellen op de nieuw geziene vogel of hem af te stellen op de juiste hoogte van de lengte van de medevogelaar.

Groenpootruiter, Foto Ingrid Donga

Er zijn heel mooie waarnemingen die variëren van de gangbare vogels als de Witte Kwikstaart tot aan de Zeearend toe. We zien allerlei categorieën vogels voorbijkomen: moeras- en watervogels, steltlopers, zeevogels, akker- en weidevogels, roofvogels, zangvogels etc. Dit alles recht voor onze neus. Terwijl de Boerenzwaluwen overal over en tussendoor scheren op zoek naar insecten… Genoeg te beleven voor beginnende en doorgewinterde vogelaars dus.

Een regenboog, dat belooft….Foto Joep Rooijmans

We zijn een uur op weg en hebben al best veel mooie vogels gezien, wanneer het vanuit het westen steeds donkerder wordt en helaas krijgen we een serieuze bui op ons hoofd. Voor sommigen zonder regenkleding, die helemaal doorweekt raken en daardoor erg afkoelen, is dat het moment om terug te keren. Ongeveer de helft van de groep blijft ter plaatse om te zien of er nog wat meer waar te nemen is.

Cetti’s zanger, Foto Ingrid Donga

We worden op onze wenken bediend wanneer er een tweede Zeearend zich bij de eerste voegt. Wat een prachtig gezicht (door de telescoop) om twee van die imposante vogels bij elkaar te zien zitten. Ook nog andere prachtige exemplaren laten zich zien, o.a. IJsvogel, Zwarte Ruiter, Zwarte Zwanen, Lepelaars, Steenloper, Rosse Stekelstaart, Smelleken, enz.

Tegen 11.00 uur begeven we ons voldaan weer naar de auto’s, waar we genieten van een bakje koffie met wat lekkers. Ondanks het onvoorspelbare weer een geslaagde ochtend en we hebben een leuke verscheidenheid aan vogels gezien!

Waargenomen 61 vogelsoorten: Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Brilduiker, Buizerd, Casarca, Cetti’s Zanger, Dodaars, Ekster, Fuut, Gele Kwikstaart, Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Brilduiker, Buizerd, Casarca, Cetti’s Zanger, Dodaars, Ekster, Fuut, Gele Kwikstaart, Geoorde Fuut, Graspieper, Grauwe Gans, Groenpootruiter, Grote Canadese Gans, Grote Mantelmeeuw, Grote Zaagbek, Grote Zilverreiger, Houtduif, IJsvogel, Kauw, Kievit, Kleine Zilverreiger, Kluut, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Oeverloper, Pijlstaart, Pimpelmees, Putter, Rietgors, Roodborst, Roodborsttapuit, Rosse Stekelstaart, Scholekster, Slobeend, Smelleken, Smient, Spreeuw, Steenloper, Stormmeeuw, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Tureluur, Vink, Waterhoen, Wilde Eend, Witte Kwikstaart, Wulp, Zeearend 2, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, Zwarte Ruiter en Zwarte Zwaan.

Met speciale dank aan: Sjaan Hopmans (medeorganisator), Jeroen van Kruiningen die de tellingen heeft bijgehouden en een ieder die bereid was zijn telescoop te delen met allen die wilden meekijken! Hidde Bult was zo vriendelijk om de week voorafgaande aan de excursie mee op verkenning te gaan, maar kon helaas niet mee.