Pages Navigation Menu

Fietstochtje, foto’s en nog geen zenders bij Zwarte Spechten

Beste vogelvrienden,

Een deelnemer aan de excursie van afgelopen zaterdag 13 april meldde me het volgende. ‘Het fietstochtje om de Binnenschelde en over de Bergse Plaat was zeer geslaagd. Jammer dat niet meer leden de kans hebben aangegrepen om het leuke fietsrondje mee te beleven. Ze hebben een aantal heel leuke waarnemingen moeten missen, zoals de Witoogeend, de vele Krooneenden, de Kleine Plevier en ook de Rosse Stekelstaarten. Van die stekels gaf er één op een tiental meters een kleurrijke bellenblaasshow. Allemaal bedankt voor de gezellige en leuke middag.’

Misschien waren er ook weinig deelnemers omdat er geen e-mail ter herinnering was rondgestuurd. Jan Hogerwaard ontdekte het mannetje Witoogeend bij een groepje Kuifeenden. Vandaag meldde Justin Jansen op waarneming.nl me dat hij helaas versierd is met een ‘kwekersring’. Jammer, maar het is dus een ontsnapte kooivogel.

We hebben weer heel mooie foto’s van ‘echt wilde’ vogels gekregen van Ludo Van Dorst, Gilbert de Haan en Robert Kraaijeveld. De beelden zijn in onze directe omgeving gemaakt en vaak heel recent, b.v. van net teruggekeerde zomervogels. Ze staan nu op het tabblad foto’s op onze site. Daar heb ik ook een link gezet naar het digitale fotoalbum van Ludo met schitterende foto’s, allemaal in België of Nederland, geschoten.

Het zoeken naar Zwarte Spechten door een klein aantal leden heeft een aantal (waarschijnlijk) bewoonde nesten opgeleverd. Maar, afgelopen woensdag lukte het de medewerkers van Sovon niet om daar vogels te vangen. Het is de bedoeling om ze daarna van een zender te voorzien. Op die manier wil Sovon nagaan waar de vogels voedsel zoeken en welke insecten ze op de Brabantse Wal eten. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groeten.

Hidde