Pages Navigation Menu

Grote Zilverreiger

Grote Zilverreiger

De Grote Zilverreiger is de laatste jaren flink toegenomen in Nederland. Vogels van een veelal Oost-Europese herkomst komen in Nederland overwinteren. In het Markiezaatsmeer zijn ze vrijwel het hele jaar aanwezig, behalve in het broedseizoen, want broeden doen ze (nog) niet in het Markiezaat.

Foto: Marc Raes