Pages Navigation Menu

Inventarisatie broedvogels Bergse Heide en Vlindertuin in 2019

Beste Vogelwerkgroepleden,

Gezien de ontwikkelingen welke plaats vinden op en om de Bergse Heide te Bergen op Zoom, hebben we het plan opgevat om de gebieden Bergse Heide en de Vlindertuin dit jaar te gaan inventariseren op Broedvogels. Kaartjes van de te karteren gebieden vind je hieronder.

We volgen dan de regels van het broedvogelmonitoringsproject (BMP) van het Sovon. In 2016 hebben we gezamenlijk een soortgelijk onderzoek gedaan bij de Melanen en Fort de Roovere in Halsteren.

Wil je meewerken aan dit onderzoek meld je dan bij mij aan.

Met vriendelijke groet,

Jan Hogerwaard
E-mail: jhogerwaard@ziggo.nl

 

Veldkaart 48369 Bergse Heide

Veldkaart 48370 Vlindertuin