Pages Navigation Menu

Feest op 16-10-2022 en tussenstand nachtzwaluw

Bij de Algemene Ledenvergadering is het al aangekondigd. Op zondag 16 oktober 2022 vieren we het 40-jarig bestaan van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom. In de middag organiseren we een wandeling in de Noordpolder van Ossendrecht. Aansluitend verhuizen we naar Café-Restaurant Non Plus Ultra voor een aperitief en maaltijd. Gelieve de datum alvast te noteren, de definitieve uitnodiging volgt te zijner tijd.

Enkele tellers hebben bijna alle telgebieden van de Nachtzwaluw bezocht, afgezien van de afgesloten landgoederen Groote Meer, Putse Moer en Wouwsche Plantage. Alleen de Meiduinen (BW 11), de Handgranaatbaan (Kon. Wilhelminakazerne, BW12) en de Staartse Duinen (VOG 23) staan nog open. Met nog 20 avonden tot 10 augustus, de datumgrens, moet daar een bezoek nog lukken. De voorlopige stand voor 2022 passeerde de 100: hij staat nu op 105 territoria. Met dank aan de tellers!

Dan vragen leden geregeld om een cursus vogelherkenning. Met dat doel wil het bestuur na de zomervakantie eens per maand een (fiets)excursie organiseren nabij de Binnenschelde.

Namens het bestuur wens ik u prettige zomerdagen en veel mooie vogelmomenten, zoals de laatste avonden met gierende Gierzwaluwen.
Hidde Bult