Pages Navigation Menu

Ruim 18000 vogels rusten uit in het Markiezaat

Gisteren was er weer een landelijke telling van de slaaptrek van ganzen en zwanen. Ook in het Markiezaat zijn de uitvliegende ganzen geteld. Jan Hogerwaard, Ton Bakker, Jacques Ariaansz en Walter van Dongen stonden bij de Duintjes, Hidde Bult op de dijk van de Hogerwaard­polder. Anders dan verwacht was het stevig aan het regenen toen we rond 7:35 ter plaatse kwamen.

Gelukkig werd het vrij snel droger en hadden de ganzen blijkbaar ook geen zin om te vertrekken. De eerste vogels vlogen pas rond 7:50 uit, toen het zo goed als droog was. Dat was ca. 15 min voor zonsopgang, bij helder weer vertrekken ze vroeger. Daarna was het zeker bij de Hogerwaardpolder goed aanpoten om de administratie bij te houden.

Er vlogen meer ganzen richting Hogerwaardpolder dan normaal, en dan ook nog in gemengde groepen met twee of drie soorten. Het totale aantal ganzen, bijna 10.000 klopt redelijk, de onderlinge verhoudingen kunnen wat anders zijn geweest.

Omdat veel onherkenbare ganzen in het westen van de Hogerwaardpolder landden, zijn de aantallen daar later op de dag nog geverifieerd. Dus al met al lijken de schattingen redelijk goed. Een groep van 1200 ongedetermineerde ganzen die vanaf de Duintjes is gezien, heb ik weggelaten. Dat aantal komt overeen met een vlucht van 1200 Kol-/200 Toendrarietganzen die tezelfdertijd dijk van de Hogerwaardpolder passeerde.

Alleen bij de Duintjes passeerden Wulpen. Daar kwam ook het paartje Zeearenden langs dat even later veel onrust aan de waterrand veroorzaakte.

Later op de dag landden veel steltlopers uit de Oosterschelde die moesten uitwijken voor het opkomende springtij. Naar schatting ging het om 6350 Bonte Strandlopers, 1840 Zilverplevieren en 300 Kanoeten, samen bijna 8500 steltlopers. De aanwezige Slechtvalk probeerde er daar eentje van te verschalken. Dat leidde tot spectaculaire schouwspelen van wentelende vogelzwermen bij een prachtig zonnetje.

Alle tellers worden weer bedankt. Met vriendelijke groeten,

Hidde Bult