Pages Navigation Menu

Middelste Bonte Specht in West-Brabant

Beste vogelvrienden,

Op 23 mei 2021 zond Kees Baselier mij een artikel over de opkomst van de Middelste Bonte Specht in West-Brabant. Het verscheen in het verenigingsblad van de KNNV-afdeling Roosendaal. Het leek hem ook interessant voor de leden van onze VWG, maar ik vergat toen om het op de site te zetten: https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2022/06/Middelste-bonte-specht-nhtLiesbos-Baselier-2021.pdf

Aan zijn lijstje met de bezette bossen kunnen nog een aantal andere locaties worden toegevoegd. Zo zijn territoria bekend bij het pompstation van Evides in Halsteren (2021), bij Buitenlust (Vrederust, 2022), Landgoed Bieduinen (2021), Landgoed Molenberg (2021), bij De Geest/Calfven (Peerenbergsche weg, 2021) en in het Moretusbosch (2022). Waarschijnlijk zijn het er nog meer. Als jullie daar informatie over hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Hidde Bult