Pages Navigation Menu

Nee tegen verzilting Zoommeer

Vanmorgen 8 oktober 2019 ontving ik onderstaande e-mail omtrent de brief met argumenten tegen  de verzilting van het Krammer Volkerak Zoommeer die ook mede door onze VWG ondertekend is.

M.v.g.,

Hidde

 

Beste ondertekenaar,

Wat een ongelooflijk indrukwekkende lijst is het geworden. Ruim 120 ondertekenaars! Dat hadden wij nooit durven dromen.

In onze gesprekken met jullie proefden we overal hetzelfde. Nee tegen zout, maar ook dat jullie al die jaren structureel zijn genegeerd in jullie vragen, kritiek en zienswijzen.

Hopelijk ligt dit nu achter ons. Middels deze brief laten we zien dat deze regio nog gezamenlijk kan optrekken. Agrariërs, sportvissers, natuurliefhebbers, ondernemers, enz. enz. kiezen voor een mooie zoete toekomst.

De brief is verstuurd aan de ministers, provincie, wethouders, raadsleden en andere bestuurders die jullie hebben aangedragen. Stuur de brief gerust door naar wie je wil, maar breng het vooral extra onder de aandacht bij de ministers en tweede kamer. Ook zijn diverse media is ingelicht, zodat we echt gehoord zullen worden.

Niet van alle ondertekenaars hadden wij een mailadres, dus misschien kunnen de verzamelaars van handtekeningen hem ook naar deze personen doorsturen.

Heel veel dank voor jullie inzet. We houden jullie op de hoogte.

Vriendelijke groet,

Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer

Brief regio PAGW Volkerak-Zoommeer