Pages Navigation Menu

Nieuwe foto’s en teldata Bergse Heide

Beste leden,

Na mijn oproep tijdens de laatste ALV hebben Ria Hogerwaard en Gilbert de Haan gereageerd en mooie foto’s gezonden. Dankjewel, ik heb ze op de website gezet, zodat anderen ze ook kunnen bekijken. Het weekend na de ALV was het prachtig weer, waardoor de voorhoede van Kleine Plevier, Zomertaling, Zwarte Roodstaart, Zwartkop, Fitis, Boeren- en Oeverzwaluw en Blauwborst was eind maart al teruggekeerd. Van die laatste soort heeft Gilbert een mooie plaat geschoten op Tholen.

Verder is de agenda van de VWG voor 2019 aangevuld, onder andere met de zaterdagen waarop we de Bergse Heide zullen inventariseren. De Vlindertuin op de voormalige vuilstortplaats ‘Kragge 1’ wilden we dit jaar ook onderzoeken op broedvogels. Maar, om een aantal redenen zien we daar van af. Zo worden er nog werkzaamheden uitgevoerd, zoals de aanleg van een fietscrossbaan. En in de maand mei zoeken heel wat leden het zonnige zuiden op, waardoor we een aantal tellers missen.

Met vriendelijke groet,

Hidde Bult