Pages Navigation Menu

Nieuwtjes uit de ALV

Beste leden,

De algemene ledenvergadering (ALV) vond op 12 oktober plaats, zoals je in het verslag van onze secretaris kon lezen. Ria Hogerwaard nam afscheid van het bestuur en werd met een bloemetje en drankje bedankt voor haar grote inzet voor onze VWG. Zij werd opgevolgd door Sjaan Hopmans. Sjaan gaat zich richten op het organiseren van excursies. Door de anti-Covid19 maatregelen zijn die sinds oktober 2020 in de versukkeling geraakt. Er zijn gedachten over een wandeling bij Rattekaai en over een voorjaarsweekend in Zeeuws-Vlaanderen. Andere suggesties zijn zeker welkom bij Sjaan: c.hopmans@home.nl. Verder kan iedereen natuurlijk deelnemen aan de vogeltellingen in het Markiezaat. Ze zijn heel leerzaam en ook nog eens in een prachtige en unieke omgeving.

Bij de ALV is gevraagd om jullie nog eens te attenderen op de heel actieve appgroep voor leden. Je kunt daar je vragen, foto’s en opmerkingen met betrekking tot vogels of de natuur rondom ons heel snel uitwisselen. Denk daarbij aan foto’s van een onbekende vogel die je op naam wil brengen. Die Appgroep werkt dan veel vlotter en interactiever dan de website. Je kunt je aanmelden bij één van de beheerders die WhatsApp-groep: Sjaan Hopmans 06-43870328 of Roland-Jan Buijs 06-18672392.

Zoals afgesproken bij de ALV heb ik de passage over het archief met Vogelwaarnemingen van de VWG in de Privacyverklaring aangepast:
Privacy-Statement-van-de-Vogelwerkgroep-Bergen-op-Zoom-211024

Bij de ALV is verder afgesproken dat ik het verslag van Jan Hogerwaard over de inventarisatie van de broedvogels van de Bergse Heide door onze leden als een afzonderlijk rapport op onze website zal zetten. Het artikel was al gepubliceerd in Veerkracht 2020 25. Je vindt het nu ook op de website onder het tabblad publicaties/rapporten: Hogerwaard_Inventarisatie_Bergse_Heide_in_2019_Rapport_VWG_BoZ_2020.pdf

Tenslotte hierbij nogmaals een oproep voor kopij of foto’s voor de Veerkracht, ons digitale tijdschrift. Tot nu toe is er pas één manuscript aangeleverd bij de redactie. Dat is wel heel erg weinig. Wie durft het aan een stukje over recente of oudere vogelbelevenissen te schrijven? Of wat leuke vogelfoto’s in te dienen? Je kunt ze opsturen naar de reactiesecretaris Marike de Haan op: brabantsewal@outlook.com

Tot zover de berichten naar aanleiding van de ALV. Veel vogelplezier en met vriendelijke groeten,

Hidde Bult