Pages Navigation Menu

Onderzoek Wespendief in juli – augustus 2018

Onderzoek Wespendief in juli – augustus 2018

Bij de ALV werd geopperd om dit jaar broedende Dodaarzen in het Markiezaat en Wespendieven op de Brabantse Wal te karteren. Hoe staat het ermee?

Dodaars

Bijna alle inventariseerders hadden hun handen vol aan tellingen van Proefstrook, de Slikken van de Heen, De Nol, het MUS project of Zwarte Spechten. In april en mei, de beste tijd, gingen veel leden ook nog eens op reis naar het buitenland. Kortom, er was gewoon onvoldoende capaciteit om meermaals het lastig toegankelijke Markiezaat te bezoeken voor Dodaarzen.

Wespendief

Nu het meeste broedvogelwerk er op zit, komt er wel tijd vrij om in juli-augustus 2018 naar Wespendieven op de Brabantse Wal te zoeken. Het beste is om gelijktijdig vanaf verschillende punten met 2 of 3 waarnemers (gewapend met telescoop en GSM) te speuren vanaf plekken met een weids uitzicht zoals grote kapvlaktes (zie foto van Staartse Heide), landbouwenclaves en hoge punten (Van Kessel en Wouters 2009, Handleiding_Wespendief_Sovon en Ottens (2008) voor de Brabantse Wal).

Voorbeelden van zulke ‘toppen’ zijn de Paalberg en Kraaijenberg (Kriekelare Duinen), Pompejus (Fort de Roovere) en de vlindertuin (de Kragge 1). Van de Kragge zag ik begin augustus wel eens tegelijkertijd drie Wespendieven vlinderen boven Buitenlust en twee boven Zoomland. Als in de omgeving Wespendieven huizen, dan laten die zich meestal binnen 2 tot 4 uur zien. Hun vliegbewegingen worden ingetekend op kaarten. Met de telescoop zijn individuele vogels soms te onderscheiden. Tegelijkertijd heb je kans op andere leuke rovers als Sperwer, Boomvalk, Havik en Buizerd (zie ook H. Bult Wespendieven op de Brabantse Wal 2011, kort verslag. Veerkracht 16, 2010/2011, 42-43).

Om dat praktisch te regelen heb ik een Whats-App groep ‘Zwarte Specht en Wespendief’ gemaakt. Leden die mee willen doen kunnen zich aanmelden voor die groep door een e-mail te zenden naar de Webstek van de VWG (info@vwgboz.nl).