Pages Navigation Menu

Op zoek naar huizen, zwaluwen en Wespendieven

Beste leden,

Ondanks de aanhoudende hitte was een aantal leden nog steeds behoorlijk actief, onder andere met verhuizingen en zoektochten naar Huiszwaluwen en Wespendieven.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat VBN dit jaar heeft uitgeroepen tot “Het Jaar van de Huiszwaluw”. Ook een aantal van onze leden ging in het buitengebied en dorpen op pad om hun nesten te zoeken. In Halsteren zijn afgelopen zondag 13 gave nesten opgespoord. Wellicht waren er meer voor de grote droogte toesloeg, want zeker 10 nesten leken uit de daknokken te zijn gevallen of verwijderd te zijn. In de oude wijken van Halsteren lukte het niet om nesten te vinden. Binnen de bebouwde kom van Wouw, Heerle, Moerstraten en Wouwsche Plantage waren zoektochten eveneens tevergeefs

Van de dorpen in de Zuidwesthoek spant Woensdrecht met 59 getelde nesten de kroon. Dat is wel een gevoelige leegloop sinds 2015, toen 102 nesten aanwezig waren. Heel bijzonder was de vondst van een inpandige kolonie bij een boerderij in een Woensdrechtse polder.

In het buitengebied van Ossendrecht zijn dit jaar 53 nesten gevonden. Binnen Ossendrecht nestelen Huiszwaluwen nog in enkele straten. Daar staat de stand op 35 nesten. Dat zijn er wat meer dan de 24 uit 2014, maar het is wel een terugval ten opzichte van 1989-93. In die periode vonden Adrie van den Eijnden en Bep Hertogs jaarlijks 46-51 nesten binnen de bebouwde kom van Ossendrecht.

Bep fietste jaarlijks door de wijde omtrek van Bergen op Zoom om dorpen en platteland uit te kammen op nesten van die pruttelende metselaars. Het is de bedoeling om de huidige tellingen te vergelijken met haar resultaten uit het verleden in een stukje voor de Veerkracht.

Mocht iemand nog ergens actieve of vers-gebruikte nesten weten: je kunt het aantal altijd nog aan mij doorgeven samen met straatnaam en huisnummer van het huis of gebouw.

Verder hebben een paar leden in juli en augustus naar Wespendieven gespeurd op punten met een wijds uitzicht. Het aanhoudend zonnige weer speelde daarbij niet mee. Het zorgde dikwijls voor onbewolkte, strakblauwe luchten. Dan bleken opvallend weinig roofvogels te gaan schroeven en cirkelen in vergelijking met dagen met wisselvallig weer, zoals in ‘normale’ zomers. Maar, zo af en toe werd er toch een vliegende of vlinderende Wespendief opgepikt. Samen met de gegevens uit waarneming.nl van andere vogelaars leverde dat het onderstaande voorlopige kaartje op.

Wespendieven zijn gespot van Steenbergen tot Putte. Op twee plekken zijn drie vogels tegelijk gezien: bij Oudland en bij Jagersrust nabij Ossendrecht. Op die laatste plek is het open land goed te overzien vanaf de schuur van Natuurmonumenten. Ook starten daar frequent vogelaars voor een wandeling rond het ‘Kleine Meer’. Het is dus geen wonder dat er heel dikwijls Wespendieven gemeld worden.

De weerscondities lijken nu even wat wisselvalliger te worden. Misschien loont het dan om nog eens een uurtje in de lucht te speuren op plekken met flink wat uitzicht over bos en akker. Ik ben benieuwd wat het eindresultaat van 2018 gaat opleveren.

Met vriendelijke groeten,

Hidde