Pages Navigation Menu

Oproep om dode vogels te zoeken

Onderstaande is een oproep van Peter Boelee (VWG Zuid-Beveland).

Momenteel spoelen er veel dode vogels op de Westerschelde kust. De gemeentes hebben de verantwoordelijkheid om die kadavers te verzamelen en op te ruimen. De gemeentes hebben dit bij de organisatie: Stichting Dierenwelzijn Walcheren neergelegd om uit te voeren, dit is de organisatie die een Dierenambulance coördineert. Maar daarbij werken maar enkele vrijwilligers.
Het deel van de kustlijn dat zij nu afzoeken ligt vanaf Walcheren tot en met Hansweert maar ik verwacht dat er een actie op touw zal worden gezet om dagelijks het hele Westerschelde kusttraject af te gaan zoeken.

Iedereen die hen daarbij wil helpen kan zich melden bij bovengenoemde organisatie, via telefoonnummer: 06 25558959

De watervogels die aanspoelen hebben vogelgriep en vogelgriep kan ook mensen besmetten. Dus éénmansacties om zelf te gaan rapen zonder dat deze acties gecoördineerd worden en waarbij geen veiligheidsmaatregelen zijn genomen om besmetting te voorkomen, worden ten zeerste afgeraden.

De Dierenambulance heeft in één week al 1000 vogelgriepslachtoffers geraapt en men zegt dat er op de Westerschelde nog vele honderden dode en zieke vogels drijven.

Dus heb je zin om te helpen, bijv. door dagelijks een dijkvak af te zoeken, meld je dan aan. De organisatie coördineert de zoekacties en zorgt voor beschermende kleding.