Pages Navigation Menu

Publicatie Avifauna Zeelandica

Beste leden,

Binnenkort verschijnt  de Avifauna Zeelandica. Die mega-uitgave wordt ook een gedetailleerd naslagwerk voor waarnemingen uit onze regio, denk aan Markiezaat, Zoommeer, Oesterdam, en Philipsdam. Als Avifauna behandelt het alle soorten, dus zowel de broedvogels, de wintergasten als de doortrekkers met de gegevens van alle trektelposten, inclusief die bij de Appelzak.  Hier een link naar de flyer-avifauna-zeelandica 20210625 Sovon.

Als jullie de portokosten willen besparen, kunnen jullie het boek te zijner tijd bij mij afhalen.

Met vriendelijke groet,

Hidde

Hieronder het bericht van Huub Buysse (VWG het Duumpje) over de Avifauna Zeelandica.

Oostburg, 27 juni 2021

Geachte collega,

Ik vraag u deze tekst en folder maximaal te delen op sociale media als Facebook, Twitter, Instagram..etc.  De voorinschrijving is gestart, bestel nu !

Van oudsher vormen Vlaanderen, Zeeland, Brabant en Holland een regio van veel handel en bedrijvigheid. Ten tijde van de Gouden Eeuw waren havensteden in onze Delta het centrum van wereldwijde bedrijvigheid. In deze 300 jaar tijd zijn er in onze regio meer dan 300 nieuwe zeeschepen gebouwd, dus ook toen samen sterk.  Zo is de samenleving betrokken geraakt bij de handel in grondstoffen, voedingsproducten, kruiden en specerijen. Het was een kenniscentrum voor het Europa en zo zie je maar, jong geleerd is oud gedaan. Want nu met de Avifauna Zeelandica wordt kennis opnieuw gebundeld en gedeeld. Rond de kerst is het een mooi moment om allen die bijdragen aan uw succes te waarderen met een cadeau cassette over die fameuze Delta.  Het geluid van vreemde vogels nog in de oren, kijkend vanaf de kade naar de einder, je afvragend wat doen die hier? Je kunt het naslaan in de Avifauna Zeelandica.

Net als weleer kunt u mensen verrassen met een Avifauna Zeelandica van ongekende omvang en statuur. Het beschrijft de vogels tijdens ons zeilend ontstaan, de vogels langs de Oost-Atlantische trekroutes op weg naar de hoorn van Afrika en verder. De Avifauna Zeelandica betreft een luxe uitvoering in een harde box met daarin twee hardcover boeken Deel 1 en Deel 2.  Het is de vervolguitgave, in aanzien en gevoel van de Flora Zeelandica.

Ga naar de website www.sovon.nl/az

Het wordt echt een bijzondere uitgave zowel naar inhoud als beeld, met een apart hoofdstuk over alle Belgische vogelaars die een grote rol hebben gespeeld (en nog spelen) voor de Zeeuwse Avifauna. Het boek zal later gepresenteerd worden via webwinkels in Nederland en België.

Huub Buysse (VWG het Duumpje)