Pages Navigation Menu

Resultaten van de midwintertelling van 2020

Beste leden,

Vorig weekend was de internationale midwintertelling waarbij van Noorwegen tot Kaapstad vogelaars op pad gaan om watervogels te tellen. Een paar van leden deden ook weer mee. De zondagse midwinterronde van Ton Bakker leverde weinig bijzonders op. Leukste was een groep van 70 Kleine Zwanen vlakbij Notendaal. Verder slechts enkele honderden ganzen en zelfs geen enkele Rotgans deze keer. Dat weekend telden we in het Markiezaat en omgeving een kleine 6000 watervogels. In de polders en kanalen tussen de Belgische grens en het Spuikanaal van Bath werden ruim 9000 vogels genoteerd. Een samenvatting van die tellingen staat op de website: Midwintertelling Markiezaat e.o. 2020.

Bergen op Zoom is een vogelrijke stad. Sjaan en Jan spoorden in dezelfde periode bijna 3000 watervogels op Bergen op Zoom en Halsteren, waaronder smaakmakers als Nonnetjes en IJsvogels. Ook valt op hoeveel Wilde Eenden en Blauwe Reigers er in de stad huizen: Midwintertelling Halsteren en Bergen op Zoom 2020 .

Diezelfde zaterdag werden vooraf de ganzen, zwanen en wulpen geteld vogels die de nacht in het Markiezaat hadden doorgebracht. Het ging om bijna 7000 vogels, ook daarvan vind je een kort verlag op de website: Telling slaapplaats ganzen en Wulpen in het Markiezaat op 18 januari 2020

Tenslotte heeft Toine Rommes aan Marike de Haan een PowerPoint presentatie aangeboden over zijn tellingen op de Slikken van de Heen met de vraag om hem te delen met belangstellenden. Die presentatie staat nu ook op de website op de pagina gebieden: Toine Rommes: Slikken van de Heen, PDF1.

Veel leesplezier en veel succes als je de vogels in je tuin telt voor de landelijke tuinvogeltelling van VBN die dit weekend plaats vindt.

Met vriendelijke groeten,
Hidde Bult