Pages Navigation Menu

Slaapbomen Zwarte Specht

Het gaat niet goed met de Zwarte Specht in Nederland. Dit jaar wil Sovon in een aantal gebieden op de Brabantse Wal die we vorig jaar onderzocht hebben de Zwarte Specht opnieuw laten monitoren door Christian Brinkman. Dit op vraag van de Provincie Noord-Brabant. Om meer over de oorzaken van de afname te weten te komen wil André van Kleunen (Sovon) dit voorjaar ook zenderonderzoek doen: waar gaan de vogels voedsel zoeken en wat eten ze? Dit in combinatie met onderzoek van het prooiaanbod. André wil een aantal Zwarte Spechten vangen bij slaapbomen of nesten om ze dan van een zender te voorzien. Iets dergelijks gebeurde in 2017 in het Drents-Friese Wold, zoals te lezen was in Sovon Nieuws (Jaargang 30, 2017, nr 3, pagina 24). Daarom vraagt hij of wij recente informatie hebben over actieve slaapbomen of nestgaten op de Brabantse Wal. Via Louis en Robert kreeg ik al berichten over de plekken in Zoomland en de Bieduinen die in 2017 bezet waren. Laat me weten als jullie op andere plaatsen nog een slaapboom of nest vinden.

Hidde Bult, 23 mrt 2018