Pages Navigation Menu

Slaapplaatstelling Markiezaat op 12 november 2016

Verslag door Hidde Bult

Dit weekend startte Sovon de landelijke novembertellingen van slaapplaatsen van ganzen en zwanen. Een aantal leden van onze VWG doet al jaren mee aan dat project en tellen de vogels die in het oostelijke Markiezaatsmeer overnachten. Afgelopen zaterdag trotseerden Ton Bakker, Marcel Geerards, Annelies Geerards, Walter van Dongen, Jan Hogerwaard (Duintjes), Sjaan Hopmans (Bandijk) en Hidde Bult (Hogerwaardpolder) vanaf 30 min voor zonsopgang de vrieskou om ganzen, zwanen en wulpen te tellen (of beter te schatten). Hieronder in de tabel de resultaten van afgelopen zaterdag en van de vorige vier novembertellingen voor het oostelijke Markiezaatsmeer. Daarnaast sliepen daar die nacht minimaal 5313 meeuwen.

Tabel 1. Aantal vogels dat in het oostelijke Markiezaatsmeer sliep. Er overnachten ook duizenden meeuwen, maar die zijn in de ochtend nog lastiger te schatten dan ganzen.

tabel-slaap-nov-2016

Kleine Zwaan

De laatste jaren slapen er in november gemiddeld meer dan 100 Kleine Zwanen in het Markiezaat. Daarvan blijft de meerderheid overdag ter plaatse om ondergedoken planten te grazen in het meer. Omdat de tellingen landelijk plaatsvinden, kunnen we het Markiezaat vergelijken met de rest van Nederland. Tijdens de laatste vijf tellingen zit het gemiddelde van het Markiezaat bij de top drie van de Nederlandse slaapplaatsen in de maand november, zoals in figuur 1 is te zien.

kl-zw-nov-slaap-2013-2016jpg

Figuur 1. Gemiddeld aantal Kleine Zwanen in november 2012/2016. Bron: Sovon.

Wulp

De status van de Wulp wordt sinds 2015 door Bird Life International als “Bijna bedreigd” (“Near Threatened”) beschouwd. Overal ter wereld neemt de soort pijlsnel in aantal af. De laatste vijf jaren slapen gemiddeld bijna 700 Wulpen in het Markiezaat in de maand november. Die vogels vliegen uit naar drasse weilanden die vlakbij (Carelpolder, Hogerwaardpolder), maar meestal veel verder af liggen (Wuustwezel, Hoogstraten). Voor de Wulp zit het Markiezaat om en nabij de top tien van de slaapplaatsen die jaarlijks gemonitord worden.

Figuur 2. Gemiddeld aantal Wulpen in november 2012/2016. Bron: Sovon.

Figuur 2. Gemiddeld aantal Wulpen in november 2012/2016. Bron: Sovon.