Pages Navigation Menu

Slechtvalken en slachtoffers windturbines

Beste leden,

Via Ton Bakker ontvingen we weer een verslag over het wel-en-wee van broedende Slechtvalken in West-Brabant en Zuid-Holland. Het rapport is nu op onze site gezet.

https://vwgboz.nl/wp-content/uploads/2022/02/Slechtvalken-ZH-2021.pdf

Zoals jullie vast al lazen, is opnieuw een in Nederland geboren Zeearend weggemaaid door een windturbine, ditmaal in Flevoland. Ons lid Roland-Jan Buijs geeft aan energiebedrijven adviezen om aanvaringen met zulke grote vogels bij toekomstige windparken tegen te gaan. Een interview met hem verscheen in een dagblad in Rijnmond. Een link deelde hij al via onze WhatsApp groep, maar hierbij ook nog eens.

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1463601/alarmsysteem-moet-voorkomen-dat-zeearend-wordt-vermorzeld-door-windmolens

Bedenk wel dat deze installaties aanvaringen met kleinere vogels nog niet tegengaan. Naar schatting kost elke turbine jaarlijks 10 vogels het leven. Over deze bloedrode rand van groene energie hoor je niets bij de juichende aanprijzingen door de producenten op radio en TV. En evenmin van tegenstanders van kernenergie als ze groene stroom aanprijzen.

Met vriendelijke groeten,

Hidde Bult