Pages Navigation Menu

Ook in 2018 en 2019 Slechtvalken in Bergen op Zoom

Via Ton Bakker kwamen de overzichten van de broedende Slechtvalken in Zuid-Holland en West-Brabant in 2018 en 2019 beschikbaar.  In beide jaren is er een succesvol broedpaar genoteerd in Bergen op Zoom. De verslagen zijn opgesteld door Martin Mollet, van de Werkgroep Slechtvalk Nederland (ZH).

www.roofvogels-hw.nl
www.slechtvalken-zh.nl