Pages Navigation Menu

Telling Markiezaat en vroege Tjiftjaffen

Beste vogelvrienden,

Afgelopen weekend hebben enkele dapperen de watervogels in het Markiezaat en de aangrenzende terreinen geteld. Vanwege de te harde stormwind op zaterdag moest de telling worden verzet. De eerste maarttelling door de VWG was al in 1984. Een korte samenvatting van de meest recente vind je hier:  MZT_210313_totaal.
Met dank aan Jan, Ton, Sjaan en Fred, de andere tellers, die de maartse buien trotseerden!

Dan viel de nieuwsbrief van LiveAtlas in de bus, ik stuur hem per e-mail door. Voor wie het niet weet: met LiveAtlas monitort Sovon Onderzoek Nederland dagelijks de vogelstand in Nederland. Met die app noteer je vogels in je telefoon in plaats van je notitieboekje. Na een paar keer gebruiken werkt de app eenvoudig en verrassend snel. Ik gebruik de app bij elk wandelingetje, zelfs als ik even het dorp in ga voor een boodschap. Afgelopen weekend heb ik de vogels in het Markiezaat ook met LiveAtlas op mijn GSM genoteerd. Na afloop zend je alle waarnemingen door naar Sovon.

In de nieuwsbrief staat een leuke reeks foto’s van Adri Clements uit Nieuw Vossemeer. Hij maakte die waarschijnlijk bij zijn wandelingen over de Slikken van de Heen. Verder geeft LifeAtlas aan dat de zang van Tjiftjaffen dit jaar vroeger te horen was dan in 2019 en 2020. Waarschijnlijk keerden ze vroeger terug uit het Zuiden, maar het kan ook zijn dat ze hier overwinterden en al in de eerste maartweek gingen zingen vanwege het zachte weer. Hoe dan ook, voor de Tjiftjaf is het voorjaar duidelijk gestart.

Met vriendelijke groeten,

Hidde