Pages Navigation Menu

Telling Markiezaat met Wielewaal

Dag vogelvrienden,

Op 15 mei 2021 zijn de watervogels in het Markiezaat voor de laatste keer dit seizoen geteld nadat vooraf broedvogels waren gekarteerd in de proefstrook. Op de site vind je het verslagje MZT_210515 van die ochtend.

Leuk waren de vele Krooneenden, allen man: drie voor de Vogelhut, drie in de Snoekenpaaiplaats en vijf op de Snoekplas. De dames zitten waarschijnlijk te broeden. Volgens de spelregels van Sovon komt dit neer op elf territoria van de Krooneend!

Bijzonder waren ook de plevieren: vijf paar Strandplevier (waaronder twee met nest), een paar Bontbekken en drie paar Kl. plevieren, waarvan één op nest en één paar met jongen op de Molenplaat. Ter vergelijking: het aantal broedparen van de Strandplevier in heel Nederland stijgt niet ver uit boven de 100.

Ook een mooi aantal Lepelaars, een man Zomertaling, Zeearend, Sperwer, Baardman en Wielewaal zijn vermeldenswaard.

Het was al 21 jaar geleden dat we de laatste soort konden noteren in de proefstrook! Ook op andere plekken kwam ik dit voorjaar Wielewalen tegen bij BMP onderzoek. Soms was dat al heel, heel lang geleden: Mont Noir (Kalmthoutse Heide), Bieduinen (laatste in 1986) en Kriekelare vennen (laatste 2000). Wellicht zijn favoriete plekken als Leemputten (bij het Kleine Meer), Kraaijenberg en Dameshoeve dit voorjaar ook bezet. Wellicht loont het om bij die locaties eens een deuntje te fluiten.

Met dank aan de medetellers Jacques, Jan, Walter, Ton en Sjaan en met beste groet,

Hidde