Pages Navigation Menu

Twitchend rondje Nederland

Ingrid Donga

Op de vraag of ik mee wilde op een route richting Rhenen, Utrecht (Oog in Al) en daarna met een grote lus richting Nationaal Park Zuid Kennermerland om daar een aantal zeldzaamheden onder onze gevleugelde vrienden op te zoeken hoefde ik niet lang na te denken. Jeroen had het al helemaal tot in de kleinste puntjes voorbereid. Klokslag half acht stond hij op de stoep. Op naar een mooie dag! Het weer was ons goed gezind. De snelweg zo goed als leeg zodat we voorspoedig aankwamen op de eerste stop in Rhenen.

Het was niet moeilijk zoeken, er stond al een groepje mensen op de dijk met de neuzen (en telescopen) dezelfde kant op gericht. Nog maar net uit de auto gestapt werden we begroet door de zang van vele Groenlingen. Ondanks de frisse wind lieten veel vogels zich horen dus maar gelijk een Live Atlas geopend. Na niet al te lange tijd liet de Zwartkoprietzanger zich ook horen. Zich laten zien deed hij echter niet. Er stond te veel wind om gezellig boven in een rietpluim te gaan zitten. Later op de dag vernamen we dat er iemand zes uur had gewacht om een glimp van het vogeltje op te vangen en een foto ervan te maken. Wij hadden een strakkere planning die dag dus zijn we na een uurtje verdergegaan.

“Misschien zien ze me niet.” Man Witoogeend, foto Ingrid Donga

Op naar Groenekan waar de Witoogeend zou moeten zitten. We kwamen uit bij een grote plas waar alles wat er zwom erg ver weg zat. Dat zou nog een uitdaging worden om een witoog te kunnen onderscheiden op die afstand. Twijfel was er om toch de telescoop uit de auto te gaan halen. We liepen toch nog eerst door naar een uitkijkwand. Aldaar de plas gescand en alles noterend zagen we zelfs twee zwemmende Scholeksters. Tot ik in mijn ooghoek vlak onder onze neus een bruin eendje langs zag komen zwemmen. Hoe is het mogelijk, en enige vogel die dichtbij zat was uitgerekend de Witoogeend! Een perfect bewijsplaatje was niet moeilijk te maken. Teruglopend naar de auto werden we nog getipt voor een Koereiger die tussen een aantal schapen zou moeten staan. Deze hebben we niet gevonden maar even verderop wel verschillende Ooievaars.

Ooievaar, foto Ingrid Donga

De reis ging door naar, nee toch niet… Jeroen hield goed in de gaten waar wat die dag gemeld werd en ja hoor op een uur rijden afstand van waar we op dat moment uithingen werden twee Ross’ Ganzen gemeld die in de buurt van Lemmer zaten. Vogelaars hebben bij deze vogels metalen ringen ontdekt en het heeft er alle schijn van dat dit wilde, in Canada uit het ei gekropen Ross’ Ganzen zijn, zie ook https://www.dutchbirding.nl/wpbirding/1892/bewezen . De ganzen hebben in België overwinterd en pleisterden op de terugweg in Friesland. Een buitenkansje om deze aan de Nederlandse lijst toe te voegen. Daarbij moet echter wel opgemerkt worden dat het een zogenaamd beoordeelsoort is. Dat wil zeggen dat de soort zo zeldzaam is in Nederland dat een speciale commissie (CDNA) zich buigt over de vraag of de waarneming geaccepteerd wordt als zijnde wilde (niet uit een watervogelcollectie ontsnapte) vogels.

Kol- en Brandganzen en beide Ross’ Ganzen die in Canada geringd zijn. Foto Jeroen van Kruiningen

Helaas wanneer we ter hoogte van Lemmer de polder in rijden waar de Ross’ Ganzen moeten zitten hanger er werkelijk duizenden ganzen in de lucht. Jeroen zegt nog, wanneer je twee witte ziet dan zijn ze dat. Het weiland bleef leeg achter. Dan maar goed rondkijken wanneer we terugrijden. Je moet je voorstellen, in Friesland is het erg uitgestrekt met grote weilanden. Overal zitten honderden ganzen dus dat wordt zorgvuldig scannen. Bij de tweede stop hebben we al prijs. Achterin in een grote groep Brandganzen zitten ze! Welleswaar ver weg maar duidelijk herkenbaar. Op het moment dat we een foto willen maken besloten de twee Ross’ te vertrekken. Ik zag ze toen eindelijk helemaal, witte ganzen met zwarte vleugeltoppen.

Roek, foto Ingrid Donga.

Maar weer geen bewijspixels kunnen maken… We besloten terug te rijden naar de plek waar ze vandaan kwamen en dat bleek een “lucky quess”. In de tussentijd zaten er in de polders ook veel Roeken. Aangezien we ze in het zuidwesten van Nederland niet veel zien hebben we nog de tijd genomen om deze soort ook goed te bekijken. Toen we de Ross’ Ganzen terugvonden zaten ze weer ver weg half verstopt achter een richel en veel “Brandjes”. Zo nu en dan staken ze de kop omhoog waardoor we de pixels konden maken waarop ook de donkerdere snavel te zien was.

Ross’ Ganzen, foto Jeroen van Kruiningen

Uiteindelijk verlieten we het Friese land en besloten om richting de Pallas Boszanger te rijden. Deze zat in Zwolle. Het vogeltje had een plantsoentje uitgekozen waar twee kleine bosjes waren. Met nog een klein “legertje” mensen voorzien van verrekijkers was na niet al te lange tijd de “Pallas” gevonden. Hij verried zich door te roepen. We hebben geen goede foto kunnen maken, alle takjes voor het vogeltje heb ik wel scherp gekregen… We hebben nog een tijdje rondgehangen maar vonden het wel goed zo. Beiden hebben we hem gehoord en gezien.
Op naar de volgende stop, zomaar midden in de Utrechtse wijk Oog in Al. Een heel klein grasveldje met aan de rand een rij struiken die de achterliggende huizen uit het zicht hielden. Wanneer we arriveren horen we de Humes Bladkoning al duidelijk roepen. Eerst zit hij nog aan de kant van de achtertuinen van de huizen maar niet veel later pikt Jeroen hem op in een bloesemboom. Ook krijgt hij het voor elkaar om een duidelijk herkenbare “Humes” op de plaat te zetten.

Humes Bladkoning, foto Jeroen van Kruiningen.

Wat een geluk vandaag, vijf uit vijf zeldzame soorten waargenomen. En nog zoveel meer. Met recht een super geslaagde dag!

Afgelegde kilometers: ruim 600 km. Waargenomen soorten: 63. Groenling, Vink, Huismus, Roodborsttapuit, Roodborst, Merel, Spreeuw, Boomkruiper, Winterkoning, Zwartkoprietzanger, Tjiftjaf, Pallas Boszanger, Humes Bladkoning, Cetti’s Zanger, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte Kraai, Roek, Ekster, Kauw, IJsvogel, Buizerd, Havik, Blauwe Reiger, Aalscholver, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Scholekster, Geoorde Fuut, Fuut, Meerkoet, Waterhoen, Turkse Tortel, Houtduif, Kuifeend, Witoogeend, Tafeleend, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Bergeend, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Ross’ Gans, Brandgans, Zanglijster, Fazant, Rietgors, Graspieper, Putter, Waterral, Holenduif, Witte Kwikstaart, Halsbandparkiet, Kleine Mantelmeeuw, Ooievaar, Grote Canadese Gans, Nijlgans, Parkeend, Sperwer, Veldleeuwerik, Goudhaan.

Witoogeend, foto Jeroen van Kruiningen.