Pages Navigation Menu

Uit het bestuur, over tellingen en ander nieuws

Verdeling bestuurstaken

Nu het bestuur weer uit vijf leden bestaat, zijn wat functies herverdeeld. Ingrid Donga heeft het secretariaat van Walter van Dongen overgenomen. Ook is zij redactiesecretaris geworden van ons tijdschrift `Veerkracht`. Joep Rooijmans gaat zich binnen het bestuur bezighouden met vragen over ruimtelijke ordening en milieu. Hij is de procedure gestart om de VWG aan te sluiten bij de Stichting Brabantse Wal. Binnen die Stichting proberen natuurorganisaties (NOs) als IVN Groene Zoom, Namiro en Benegora gezamenlijk milieukwesties bij te sturen. Denk aan bestrijding van de eikenprocessierups, bermbeheer in Bergen op Zoom, risico’s van windturbines voor Zeearend of Wespendief of grondwateronttrekking op de toch al uitgemergelde Brabantse Wal. Joep zal ons vertegenwoordigen binnen die stichting. Sjaan Hopmans blijft bezig met excursies en wil in de nazomer een bezoek aan Tiengemeten of de Philipsdam organiseren. Walter van Dongen is nog altijd penningmeester en Hidde Bult blijft websitebeheerder, contactpersoon met Sovon en voorzitter.

Watervogeltellingen in het Markiezaat in seizoen 2023/24

Onlangs kwam het bestuur bijeen om over lopende zaken te overleggen, zoals de watervogeltellingen in het Markiezaat. Veel leden zijn vogelliefhebber, maar geen teller. In de praktijk bleek het plan om elke maand te tellen heel lastig wegens een tekort aan tellers. Het bestuur besloot daarom om vanaf september 2023 weer alleen vijf oneven maanden te gaan tellen, zoals ook gebeurde van 2000 tot 2022.

Op basis van de vijf tellingen door onze VWG interpoleert Sovon de cijfers voor de ontbrekende even maanden. Helaas springt het Sovon-algoritme vaak volledig in de fout bij het Markiezaat. Dat zorgde jarenlang voor een te positief beeld van veel sterk afnemende soorten in dit Natura 2000 reservaat. Als Sovon hun algoritme desondanks wil blijven gebruiken, zal Hidde aan Sovon voorstellen om een beroepsteller te sturen voor de ontbrekende, even maanden. Dat gebeurde ook in oktober 2022. Gezamenlijk dekken Sovon en VWG dan alle maanden af en daarmee wordt het probleem van onjuiste interpolaties weggenomen.

Waterwandeling Brabantse Milieufederatie

Een paar maanden geleden vroeg de Brabantse Milieufederatie (BMF) of onze VWG – samen met Stichting de Brabantse Wal, Namiro, IVN- De Groen Zoom en Natuurmonumenten –  mee wilde werken aan een waterwandeling op de Brabantse Wal. Gezien het thema besloten we het chronisch watertekort en de rampzalige verdroging te laten zien. Op 8 juli 2023 wandelden twee groepen rond het compleet uitgedroogde Kleine Meer, vroeger één van de grootste vennen van Nederland. De Geoorde Fuut, tot 2000 parel van dit ven en de Brabantse Wal, kun je er alleen nog op de bordjes van de wandelroute fuut zien. Ton Bakker en Hidde Bult waren gids namens de VWG, Paranka Surminski (Namiro en VWG) en Lucie Bult hielpen in de schuur van Natuurmonumenten mee bij de ontvangst. Ondanks de hitte – het KNMI meldde dat het nog nooit zo heet was op 8 juli – vonden de deelnemers de wandeling heel geslaagd. Misha Mouwen (BMF) dankte de vrijwilligers van de VWG voor hun inzet. Hieronder wat foto’s. Op de site van de BMF staat een verslag met nog wat meer foto’s: Terugblik waterwandeling BMF op Brabantse Wal.

Uitleg tijdens de waterwandeling bij de Schuur van Natuurmonumenten, foto Leonie Franken
De andere groep naast het uitgedroogde ven. Foto Max Houwing

Recent Sovon Nieuws

Zoals jullie weten coördineert Sovon vogeltellingen door vogelwerkgroepen. Sovon houdt zo continu de Nederlandse vogelstand in de gaten. Anders dan een enkele politicus soms beweert, is er dan ook een kristalhelder beeld van de rampzalige effecten van verdroging en stikstofdepositie voor de natuur. In dat kader telt onze VWG niet alleen de watervogels in het Markiezaat, maar we inventariseren daar jaarlijks ook een strook voor het broedvogelmonitoringproject (BMP). In het recent nummer van Sovon Nieuws vraagt Jan-Willem Vergeer zich af of gewone soorten nog wel gewoon blijven. Hij zet plussen en minnen van het BMP onderzoek in 2022 op een rij. Verder lees je dat niet alleen de populaties van Winterkoning en IJsvogel krimpen na een koude winter, maar dat er dan  ook minder Roodborsten tot broeden komen. Hoe dat komt is niet helemaal duidelijk. Ook het Jaarrond tellen van tuinvogels levert waardevolle informatie op. Elke week geven natuurliefhebbers ongeveer 550 tuinlijsten door. Meer hierover en ander nieuws lees je in Sovon Nieuws 2023 nr. 2.

Cursus herkennen watervogels

Wil je vogels die ’s winters in Nederland voorkomen beter leren kennen? Dan is deze cursus iets voor jou. In tien lessen breng je je kennis over de determinatie en ecologie van water- en wintervogels op een hoger peil. Hier kun je je aanmelden: water-en-wintervogelcursus,

Tot zover wat nieuwtjes. Met vriendelijke groeten,

Hidde Bult
Voorzitter VWG BoZ,