Pages Navigation Menu

Veerkracht, Kruisbekexcursie en PTT nieuws

Beste leden,

Het is de redactie gelukt om weer een Veerkracht met lokaal vogelnieuws uit te brengen. Het nummer wordt opgefleurd met foto’s van onze leden, die soms verbluffend mooi zijn. Hulde aan de schrijvers, de fotografen en de redactie. Het document is interactief in die zin dat je vanuit de inhoudspagina naar de artikelen kunt navigeren. Als je links bovenin op elke pagina op het ‘huisje’ klikt, spring je weer terug naar de inhoudsopgave. Heel veel leesplezier gewenst, hier is de koppeling: Veerkracht 28, 2023. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit nummer, dan kun je die naar info@vwgboz.nl zenden.

Het bestuur herinnert jullie ook aan de wandeling op 20 januari naar Buiten Gebent. De praktische details vind je op onze site: wandeling Buiten Gebent. We gaan op zoek naar Kruisbekken. Succes is bij die soort nooit gegarandeerd, maar Buiten Gebent is wel één van de beste plekken bij Bergen op Zoom. Zeventien leden gaven zich al op, maar er zijn nog wat plekken vrij. Aanmelden kan nog tot morgen bij Ingrid: ingriddonga@home.nl

Dan iets over de gewone vogels in de winter. Gaat de populatie van de Houtduif in Nederland in de winter vooruit, achteruit of zijn ze stabiel? En hoe zit het met andere gewone soorten? Om dat uit te vissen liggen verspreid door heel Nederland PTT (punt-transsect-telling)-routes van Sovon. In de tweede helft van december worden op 20 punten langs zo’n vaste route gedurende vijf minuten alle vogels geteld. Rond het Kleine Meer en Calfven liggen twee PTT routes die Ray Teixeira vanaf 1980 jaarlijks telde. In 2016 nam ik beide PTT-routes van Ray over en afgelopen december zijn ze ook weer geteld. De meest recente nieuwsbrieven van Willem van Manen, de coördinator van het PTT-project, heb ik op onze site gezet: Nieuwsbrief PTT januari 2023 en Nieuwsbrief PTT januari 2024

Met vriendelijke groeten,

Hidde